ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Informacja dla bezrobotnych

ZANIM ZACZNIESZ SZUKAĆ PRACY
To jak szybko uda Ci się znaleźć nowe zatrudnienie zależy w dużej mierze od Ciebie. Należy zdać sobie sprawę z tego, że bez wykazania się aktywnością, chęciami i cierpliwością nie można liczyć na szybkie rozwiązanie problemu braku pracy. A więc nastawienie do całego procesu szukania pracy ma fundamentalne znaczenie!

OD CZEGO ZACZĄĆ
Na początku trzeba sobie zadać pytanie o to co chciałbym robić i jakie mam realne szanse, że przy posiadanych umiejętnościach praktycznych i personalnych, otrzymam taką pracę. Kolejne pytanie powinno dotyczyć aktualnego zapotrzebowania jakie wykazuje rynek pracy. Uzyskane w ten sposób informacje będą bardzo pomocne w sprecyzowaniu kierunku działań jakie należy podjąć. W odpowiedzi na te pytania może pomóc Ci doradca zawodowy z Twojego powiatowego urzędu pracy (jeżeli zarejestrujesz się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy) lub z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (nie musisz być zarejestrowany). Tam też nauczysz się pisać poprawnie życiorys oraz list motywacyjny ( patrz adresy wszystkich Centrów w województwie)

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O PRACY
Sposobów pozyskiwania informacji na temat wolnych miejsc pracy jest wiele. Do najbardziej rozpowszechnionych i sprawdzonych należą:

Są to jedynie propozycje. Tak naprawdę każdy sposób, który przyniesie pożądany efekt jest dobry.

DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK
Założenie własnej działalności gospodarczej może być dobrym sposobem na rozwiązanie problemu braku pracy. Należy jednak pamiętać, że taka działalność obarczona jest pewnym ryzykiem. Dlatego przed jej podjęciem należy dokładnie przemyśleć charakter tej działalności i możliwości finansowe związane z jej uruchomieniem. Jeżeli zarejestrowałeś się w urzędzie pracy, możesz ubiegać się o udzielenie Ci kredytu na rozpoczęcie własnej działalności. Szczegółowe informacji na ten temat można uzyskać w swoim powiatowym urzędzie pracy. Informacji jakie formalności muszą być dokonane aby założyć własną firmę udzielają różnego typu instytucje wspierające małą i średnią przedsiębiorczość m.in. Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (patrz wykaz instytucji wspierających przedsiębiorczość na terenie województwa ).

REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
Wszelkich informacji dotyczących tego, kto może zarejestrować się jako osoba bezrobotna, jak się zarejestrować, jakie wypełnić wnioski oraz jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać zasiłek, jaka jest wysokość zasiłku i wiele innych, udziela Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2H, w godzinach Poniedziałek od 8:00 - 16:00, Wtorek - Piątek od 7:00 - 15:00.

Pomocy można szukać także na stronie internetowej www.pup.poznan.pl, a także na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie www.apraca.pl/poke