ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Regulamin:
 1. W pomieszczeniach GCI obowiązuje zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych.
 2. W czasie pracy na stanowisku komputerowym obowiązuje cisza i spokój.
 3. Z jednego stanowiska komputerowego w danym czasie może korzystać tylko jedna osoba.
 4. Korzystając z komputera należy używać tylko oprogramowani zainstalowanego w komputerach.
 5. Zabrania się instalowania jakiegokolwiek nowego oprogramowania bez zgody i wiedzy pracowników GCI.
 6. Korzystając ze sprzętu zabrania się konsumpcji pożywienia i napojów.
 7. Korzystając z internetu zabrania się przeglądania stron o treściach powszechnie uznanych za szkodliwe np. pornograficznych i erotycznych.
 8. Prosimy o wpis na listę imienną przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego.
 9. W razie jakichkolwiek problemów z obsługą komputera prosimy zgłosić się do obsługi.
 10. Korzystanie z ksero, skanera, fax-u, drukarki wyłącznie przez pracowników GCI.
 11. W razie niestosowania się do punktu 5, uszkodzenia bądź zaginięcia jakiegokolwiek osprzętu GCI wyciągnięte zostaną konsekwencje materialne!.