ZZSK - Nasza strona w Internecie    
dzisiaj:  
Definicja :: Objawy :: Przyczyny

Przyczyny

Przyczyny występowania choroby nie są do końca poznane. Obecnie uważa się, że na rozwój choroby mają wpływ następujące czynniki:

  1. Predyspozycja genetyczna (antygen HLA-B27)
  2. Czynniki środowiskowe (bakterie)
  3. Wzrost przepuszczalności jelit

Za czynnik predyspozycji genetycznej uważa się występowanie antygenu HLA-B27. Wystepuje on u ponad 90% chorych. Jednak aż 80% osób posiadających ten gen nigdy nie zachorowuje na ZZSK. U osób pozytywnych, ryzyko zachorowania wzrasta w przypadku, gdy choruje ktoś z bliskiej rodziny. Wtedy ryzyko rozwoju ZZSK wynosi 12% i jest 6 razy większe niż w przypadku gdy nikt z rodziny nie choruje. Tak więc obecność tego antygenu nie predysponuje automatycznie do zachorowania.

Obecnie uważa się, że za rozpoczęcie rozwoju choroby odpowiada nieznana infekcja bakteryjna. Pełni ona rolę jedynie "wyzwalacza". Za podejrzane uważa się bakterie takie jak shigella, salmonella, chlamydia, yersinia.

Również alergie pokarmowe lub nieprawidłowe funkcjonowanie jelita może być połączone z lub powodować zwiększoną obieg antygentów wywodzących się z jelita do innych obszarów ciała. Organizm produkuje wtedy przeciwciała, które mają je zwalczyć, ale jednocześnie atakują one tkanki własne organizmu. Dzieje się tak ze względu na obecność antygenu HLA-B27 i nieprawidłowe rozpoznanie zgodności tkankowej. Przeciwciała nie rozpoznają, nie rozróżniają wtedy prawidłowo własnej tkanki od atakowanego ciała obcego.

Po szersze i dokładniejsze informacje odsyłam do działu artykuły.


::stopka:: ::do góry::