O mnie Artykuły Konspekty Konkursy Uczniowie Download Linki

UCZNIOWIE

Wymagania dla uczniów kl.I

Plan wychowawczy dla kl.I
Studium indywidualnego przypadku
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
Studium indywidualnego przypadku
Scenariusz zajęć zintegrowanych
Studium  indywidualnego  przypadku

Studium  indywidualnego  przypadku

 

OPIS  PRZYPADKU :

 

Nazwisko i imię  dziecka -  __________________________________

Adres : __________________________________________________

Wygląd  zewnętrzny: dziewczynka  szczupła, średniego  wzrostu, ciemnowłosa, blada, zadbana.

Wiek, szkoła, klasa : 10 lat,  Zespół   Szkół   Ogólnokształcących  nr 2

w  Kartuzach, klasa IV SP nr 5.

Nazwisko  rodziców ( opiekunów) : ___________________________

Czas  jakiego  dotyczą  obserwacje : rok  szkolny  2001 / 2002.

Definicja  problemu : funkcjonowanie  w  szkole  dziecka  niepełnosprawnego – niedowidzącego.

 

 

 CHARAKTERYSTYCZNE  CECHY  ŚRODOWISKA  RODZINNEGO :

 

1.    Lista  członków  rodziny : ojciec, matka, pięć  sióstr, czterech  braci.

2.    Wiek  każdego  członka  rodziny : ojciec – 34 lata, matka – 44 lata, siostra – 24 lata, siostra – 22 lata, siostra – 18 lat, brat – 15 lat, brat- 10 lat, brat – 9 lat, siostra – 7 lat, brat – 5 lat, siostra – 5 miesięcy.

3.    Stan  fizyczny  i  zdrowotny  każdego  członka  rodziny : ojciec, matka, cztery  siostry i dwóch  braci zdrowi i sprawni  fizycznie, jeden  brat  - astmatyk i alergik, drugi wypadek mowa, jedna  siostra – choroby  układu  moczowego.

4.    Wykształcenie i uzdolnienia  członków  rodziny :

-         poziom  wykształcenia  rodziców : ojciec – średnie  techniczne, matka – średnie  ogólnokształcące,

-   poziom   wykształcenia  rodzeństwa :  siostra – średnie, siostra –  

    średnie,  siostra – uczennica LO,  brat – uczeń  gimnazjum, brat -   

    uczeń, brat – uczeń, siostra – uczennica.

-         zawód  i  zatrudnienie  rodziców : ojciec – technik  elektronik, 

elektrociepłownia; matka- bez  zawodu, nie  pracuje.

-         zawód  i  zatrudnienie  rodzeństwa : siostra – bez  zawodu, nie 

pracuje ; siostra – instrumentariuszka, szpital, pracuje i uczy  się.

-         specjalne    uzdolnienia    członków    rodziny :   rodzice – brak,

siostra – hafty  i  szycie, siostra – szycie, siostra – koszykówka, brat – piłka  nożna i naprawy  sprzętu, brat – wyścigi  rowerowe, brat – malowanie, siostra – rysowanie i zabawy z lalkami brat – malowanie.

5.    Ocena  postawy  rodziców  wobec :

-         dzieci : pozytywna – dzieci w szkole i poza nią  akceptują 

i  wspierają  dziewczynkę, pomagają  w czasie  lekcji, pomagają  uzupełnić  zeszyty  gdy  nie  zdąży  przepisać

-         szkoły : pozytywna

-         osoby  przeprowadzającej  wywiad : pozytywna

-         wzajemnych  postaw  rodziców  wobec  siebie  samych : rodzice  nie  mieszkają  wspólnie, ojciec  dzieci  żyje w konkubinacie z inną  kobietą, matka  sama  wychowuje  dziewięcioro  dzieci, można  stwierdzić, że  postawa  rodziców  wobec  siebie  jest  chłodna, ale w miarę  poprawna.

 

    Matka  dba  o zdrowie  córki  i  pozostałych  dzieci. Co  miesiąc   odwiedza  lekarzy. Systematycznie  utrzymuje  kontakty z wychowawcą  i  pedagogiem  szkolnym. Serdecznie  i ciepło  traktuje  córkę. Udziela  jej  pomocy  na  miarę  swoich  możliwości.

 

6.    Zainteresowania  i  ulubione  zajęcia  członków  rodziny :  wspólne  spędzanie  czasu, uroczystości  rodzinne.

 

7.    Wartości i cele  uznawane  przez  członków  rodziny : rodzina, miłość  między  członkami  rodziny, wzajemna  pomoc.

 

 

 

ŚRODOWISKO, MIEJSCE  ZAMIESZKANIA :

 

 

1. Opis   społeczności   wśród   której   dziecko   mieszka :  uczennica          

    mieszka  z  matką  i  rodzeństwem  w  skromnym,  jednopiętrowym 

    domku.  Starsze   siostry  i  brat  mieszkają   na   parterze,  a  dzieci 

    młodsze z matką  na  pierwszym  piętrze.

2. Opis  społeczności  wśród  której  dziecko  mieszkało  poprzednio :

    uczennica  od  urodzenia  mieszka w tym  samym  domu.

 

3. Opis  mieszkania  dziecka.

 

    Mieszkanie  składa  się z czterech  pokoi, kuchni i łazienki z ubikacją. Posiada elektryczne  ogrzewanie, gaz i wodę. Jest  suche, jasne i ciepłe. Na  parter i piętro  prowadzą  odrębne  wejścia. Warunki  lokalowe są średnie. Dziewczynka  mieszka z matką i młodszym  rodzeństwem na piętrze. Dzieli  pokój z rodzeństwem, śpi  wspólnie z  siostrą. Ma  miejsce  do  odrabiania  lekcji. W  pokoju  dziecka  znajduje  się

 

4. Charakterystyka  środowiska  sąsiedzkiego :

   

    Sąsiedzi  są  spokojni i kulturalni. Jednym z sąsiadów  jest  siostra  matki  dziewczynki  mieszkająca  wspólnie z dziećmi.

 

5. Standard  materialny  i  status  społeczny  domu.

 

Matka  nie  pracuje, gdyż  jej  zakład  pracy  został  rozwiązany. Pobiera  zasiłek  dla  bezrobotnych, rentę  rodzinną, zasiłek  rodzinny, rentę  socjalną i alimenty. Najstarsza  córka  nie  pracuje, a młodsza  jest  instrumentariuszką w szpitalu i uczy  się. Uzyskane w ten  sposób  środki  do  życia  są  bardzo  skromne i nie  wystarczają  do  zaspokojenia  codziennych  potrzeb dziesięciu  osób. Oprócz  tego  są  one  przeznaczone  na  wykupienie  leków  dla  uczennicy i jej  dwóch braci. Matka  z  pierwszego  małżeństwa  ma  czworo  dzieci. Otrzymuje  na  nie  rentę  rodzinną  ponieważ  ojciec  dzieci  nie  żyje.

Wychowuje  samotnie  swoje  potomstwo wszystkie  dzieci, bo  jej  drugi  mąż  żyje  w  konkubinacie. Nie  ma  wsparcia  ze  strony  rodziny, gdyż   jej  rodzice, a  dziadkowie  dzieci  oraz  brat  nie  żyją.

Siostra  matki  dziewczynki  mieszka  w  pobliżu,  ale  nie  może  służyć  pomocą, bo  sama  wychowuje  chorą  córkę i nie  wiedzie  się  jej  najlepiej.

 

 

6. Funkcjonowanie  ucznia  w  roli  córki i siostry.

 

Dziewczynka  jest  silnie  związana  uczuciowo  z  matką  i  bardzo  silnie  związana z rodzeństwem,  szczególnie  młodszym. Chętnie  opiekuje  się  młodszymi  braćmi. Myśli  o  nich  nawet w szkole i np. opisuje  na  języku  polskim  jako  bohaterów  opowiadania. Odwiedza  ich  na  przerwie  i  prosi  by  prawidłowo  się  zachowywali. Czuje  się  za  nich  odpowiedzialna.

Bardzo  lubi  gotować z mamą  proste  potrawy i częstować  nimi  rodzeństwo.

 

 

 

 

 

ROZWÓJ  FIZYCZNY  I  STAN  ZDROWIA :

 

1.         Dane dotyczące  wczesnego  okresu  rozwoju ( poród, niemowlęctwo ).

 

       Ciąża   matki  do  siódmego   miesiąca   przebiegała   prawidłowo.

Dziewczynka    urodziła   się  w  trzydziestym   tygodniu  z  wagą  2,5 kilograma. Została  umieszczona w inkubatorze. Tam  uszkodzono  jej  wzrok. W  trzecim  tygodniu  życia  zauważono  plamki  na  oku. W  Akademii  Medycznej w Gdańsku na Zaspie  przeprowadzono  badania  komputerowe, po  których  stwierdzono, że  dziewczynka  jest  niewidoma  na  lewe  oko. Swoją  niedowagę i inne  braki  rozwojowe  szybko  nadrobiła  w  okresie  niemowlęcym.

 

2.         Przebyte  choroby : choroby  wieku  dziecięcego, zaćma  oka  prawego.

 

3.         Aktualny  stan  zdrowia :

-         odporność  na  choroby :  uczennica  jest  odporna  na  choroby.

-         odżywianie : prawidłowe.

-         wzrost  i  waga : wzrost  w  normie; waga  niska, gdyż  dziewczynka  je  tylko  niektóre  potrawy ( jest  „niejadkiem” ).

-         ogólna  ocena  stanu  fizycznego  dziecka : dziecko  chore,  niewidzące  na  oko  lewe; od  siódmego  roku  życia  zaćma  oka  prawego; jest  sprawne  fizycznie.

 

 

 

     Dziewczynka  jest  bardzo  samodzielna, pracowita i dokładna. Z  powodu  uszkodzenia  oka  lewego i postępującej  zaćmy  oka  prawego  ma  bardzo  ograniczone  postrzeganie  świata  zewnętrznego.  Widzi  tylko  wewnętrznym  kątem  oka  prawego, a całym  okiem  postrzega  światło. Jest  pod  stałą i systematyczną  opieką  oraz  kontrolą Akademii  Okulistycznej w Gdańsku, Centrum  dla  niewidomych w Bydgoszczy i miejscowego  okulisty. Bierze  dwa  razy  dziennie  krople  do  oczu  Quinax. Mimo  tego, że  jest  sprawna  fizycznie, to  z  powodu  choroby  nie  może  skakać i biegać, a tym  samym  ćwiczyć  na  wychowaniu  fizycznym.

 

 

ROZWÓJ  UMYSŁOWY :

 

1.    Dawne  zachowanie  się  dziecka  w  przedszkolu.

 

Uczennica  chodziła  do  przedszkola i do  klasy  zerowej w szkole. Chętnie  brała  udział w zajęciach  plastycznych i muzycznych. Bawiła  się  wspólnie z dziećmi, ale  nigdy  nie  przewodziła  grupie. Z powodu  swoich  ograniczeń  niechętnie  występowała w różnego  typu  akademiach  przed  szerszym  gronem  gości.

 

2.    Osiągnięcia  szkolne.

 

Dziewczynka  pracuje  wolniej  niż  dzieci w klasie. Szybko  się  męczy. Ma  problemy z czytaniem, przepisywaniem oraz  z pisaniem z pamięci i ze  słuchu. Jest  dosyć  aktywna  na  lekcjach. Aktualna  sprawność  umysłowa uczennicy  kształtuje  się  na  poziomie  inteligencji  przeciętnej. Niewątpliwym  osiągnięciem  szkolnym  dziecka  jest to, że przy  problemach  zdrowotnych  jakie  posiada,  można  uznać, że  w  stopniu  przeciętnym  opanowała  wiadomości i umiejętności  szkolne. Zawdzięcza  to swojej  pracowitości, sumienności i dokładności.

 

 

3.    Inne  wskaźniki  rozwoju  umysłowego.

 

Sprawność  umysłowa  dziecka  utrzymuje  się  na  poziomie  inteligencji  przeciętnej.

 

 

ROZWÓJ  SPOŁECZNY I OECNY  STATUS  SZKOLNY  DZIECKA:

 

1.    Wczesny  rozwój  społeczny  dziecka.

 

Zawsze  chętnie  bawiła  się  z wybraną  grupą  rówieśników. W szerszym  gronie  trzymała  się  trochę  na  uboczu.

 

2.    Stosunki  społeczne z rówieśnikami, z uwzględnieniem  różnych  grup  rówieśniczych.

 

Uczennica  utrzymuje  częste  kontakty z rówieśnikami w szkole  jak  i  poza  nią. Odwiedza  się  wzajemnie z koleżankami w domach  rodzinnych. Z powodu  swojej  niepełnosprawności  oczekuje  pomocy i wsparcia, ale  tylko  od  dwóch  najbliższych  przyjaciółek. Jest  lubiana i akceptowana. Nie  narzuca  swojego  zdania. W  szerszym  gronie  dzieci  trzyma  się  trochę  na  uboczu.

 

3.    Stosunki  społeczne z dorosłymi.

 

Uczennica  małomówna, wrażliwa i nieśmiała. Po  uprzedniej,  dłuższej  obserwacji  akceptuje  obcych. Stosunki z ojcem  dziecka  są  systematyczne, ale  trochę  nieunormowane.

 

4.    Akceptacja  norm  społeczno – moralnych.

 

Przestrzega  normy  społeczno – moralne, ale dokładnie  nie  rozumie  i  nie  akceptuje istniejącego  układu  między  jej  rodzicami.

 

5.    Umiejętność  zachowania  się  charakterystycznego  do  swojej  płci.

 

Zachowuje  się  odpowiednio  do  swojej  płci.

 

6.    Obyczaje i umiejętności  społeczne.

 

Sprawnie  funkcjonuje w klasie. Jest  koleżeńska, przyjacielska, życzliwa i uczynna.

 

7.    Zdolności  przywódcze.

 

Niechętnie  przewodzi  grupie. Podporządkowuje  się  koleżankom, a  chłopcom  czasem  stawia  opór.

 

 

8.    Wywieranie  wpływu  na  innych.

 

Dziewczynka  nie  wywiera  złego  wpływu  na  innych. Asymiluje  się z grupą  rówieśników. W  stosunku  do  obcych  czuje  się  onieśmielona. Jest  skryta, nieśmiała i małomówna. Uderzona  lub  skrzywdzona w inny  sposób, nie  oddaje  lecz  chowa  urazę w sercu. Unika  ludzi, których  nie  lubi.

 

 

CHARAKTER I OSOBOWOŚĆ :

 

1.    Obraz  samego  siebie.

 

Uczennica  bardzo  wrażliwa i skryta.  Godzi  się  ze  swoją  chorobą. Akceptuje  ją. Była z matką u psychologa, który  wyjaśnił  jej, że  jest  chora, ale  sprawna. Od  tego  momentu  nie  czuje  się  gorsza  od  rówieśników.

 

2.    Ideał  lub  cel, ku  któremu  dziecko  dąży, uznawane  wartości.

 

Największą  wartością  jest  pełna, szczęśliwa, kochająca  się  rodzina. Na  drugim  miejscu  dziecko  stawia  swoje  zdrowie.

 

3.    Potrzeby.

 

Dziewczynka  chciałaby  mieć  stabilną  sytuację  rodzinną  i  zaspokojone  potrzeby  materialne.

 

4.    Główne  konflikty.

 

Trudność w nawiązywaniu  prawidłowych  kontaktów z dorosłymi.  Szybko  onieśmiela  się i zamyka  się w sobie. W szkole i domu  nie  dochodzi  do  żadnych  konfliktów. Tylko  na  lekcji  języka  angielskiego  dochodzi  do  pewnych  sporów. Dziecko  szybko  zniechęca  się, gdyż  ma  trudności z czytaniem i zapamiętaniem  słówek.

 

5.    Zainteresowania.

 

Dziecko  bardzo  lubi  śpiewać. Od  wielu  lat  należy  do  kościelnego  chóru. Lubi  również  rysować i gotować.

 

6.    Poczucie  niezależności.

 

Czuje  się  niezależna i samodzielna.

 

7.    Poczucie  odpowiedzialności.

 

Zawsze  dba  o   przybory i książki  szkolne  oraz o porządek w swoim  pokoju. Stara  się  nie  zniszczyć  podręczników i ćwiczeń, bo  wie, że  będą  one  potrzebne  jej  siostrom i braciom. Czuje  się  odpowiedzialna  za  młodsze  rodzeństwo.   

 

8.    Zjawiska  wywołujące  lęk.

 

Największy   lęk   wywołuje   utrata   wzroku  i  postępująca   zaćma. Z tego  powodu  pojawiają  się  coraz  częstsze  bóle  głowy.

 

9.    Uczucia.

 

Dziewczynka  otoczona  jest  miłością, troskliwością i opieką  matki oraz rodzeństwa. Tym  samym  obdarza  wszystkich  członków  swojej  rodziny.  Patrząc  na  optymistycznie  nastawioną  do  życia  matkę  dzielnie  sobie  radzi ze  swoją  chorobą.

 

 

Dane  uzyskano  podczas  wywiadów z matką  ( kwestionariusz  wywiadu z rodzicami  zał. nr 1 ).

 

 

OGÓLNA  OCENA  UCZNIA :

 

Dziewczynka  jest  dzieckiem  niepełnosprawnym  fizycznie (niedowidzi). Świetnie  sobie  radzi w grupie  rówieśniczej. Jest  samodzielna i odpowiedzialna, a także  nieśmiała i skryta. Panuje  nad  swoimi  emocjami.