ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie Mieczysława Franciszka Bogusza o zatrudnieniu w Hucie Szkła w Rokitnie
(Własność rodziny Boguszów, nadesłał P. Wojciechowski)

 

Zaświadczenie Mieczysława Franciszka Bogusza o zdolności do odbycia służby wojskowej.
(Własność rodziny Boguszów, nadesłał P. Wojciechowski)

 

Zaświadczenie o posiadaniu gruntu w kol. Świdowiec i związanych z tym podatkach.

 

Skan dokumentu przysłał Zbigniew Sałacki

 

Skan dokumentu przysłał Zbigniew Sałacki

 

Zaświadczenie parafialne Kowalskich z Nowin

 

Zaświadczenie dla ewakuacji do Polski

 

Polecenie Zakładu Geograficznego w Wilnie opracowania pod względem antropogeograficznym m. Sarny i okolice.

 

Zaświadczenie z Sądu o zatrudnieniu Feliksa Jankowskiego