UMOWY

Umowę o naukę przysłała Maria Pawłowska
 

Dowód ubezpieczeniowy PZU z 1928 r.

 

Dowód ubezpieczeniowy PZU z 1939 r.