Wypis z aktu ślubu Grzegorza i Urszuli Sawickich z Krzeszowa
 

Świadectwo metrykalne z parafii w Wiśniowcu Stefana i Bronisławy Krajewskich.

 

Świadectwo metrykalne z parafii w Starej Hucie Piotra i Danuty Kowalskich z Nowin. 

 

Świadectwo metrykalne z parafii w Lubomlu Franciszka i Anny Skwarkowskich z Bindugi.