RÓŻNE POKWITOWANIA i ZAŚWIADCZENIA

Kwit z Urzędu Miejskiego i Skarbowego w Równem

 

Kwit za podatek gruntowy.

 

Pokwitowania Ewy Łoś opłacania podatku za drogę (dostarczył Stanisław Kowalewski)

   

 

Pokwitowania z Borszczówki dostarczył Aleksander Gruszecki