Podanie Anny Brzezickiej skierowane do Zarządu Gminy Werbowskiej

 

Prośba powodowa Jadwigi Statkiewicz do Sądu Okręgowego w Równem.