Paszport Bronisławy Słójkowskiej (własność rodziny Anny Budzińskiej)

Zameldowanie w Janowej Dolinie.