LEGITYMACJE

Legitymacja służbowa Franciszka Szyszko z Nowin, przysłał Marek Kołakowski

 

 

Legitymacja członkowska Wacława Piwowskiego

 

 

Legitymacja Stefanii Olasińskiej, nauczycielki w szkole w Borszczówce.

 

Książeczka członkowska Franciszka Wolaka z Żytynia Cukrowni