POCZTOWE

Skan kartki pocztowej przysłał Zbigniew Sałacki
Skan kartki pocztowej przysłał Zbigniew Sałacki
Legionowa przesyłka poczty polowej z Kowla, własność Janusz Manterys.