CENNIK ZAKŁADÓW OGRODNICZYCH - majątek Górka pod Równem

Cennik jest własnością Grzegorza Polikowskiego, przysłał Leszek Polikowski, 2007r.

okładka

środek

REKLAMA KĄPIELISKA LECZNICZEGO W ŻURAWICZACH

Materiały dostarczył Roman Kirilenko

Okładka i 1-sza strona

2-ga i ostatnia strona
Artykuł o Żurawiczach i Hucie Stepańskiej w "Ilustrowanym Kurierze Codziennym" nr 214 z dn. 4 VIII 1933 r.
(błędnie wpisano nazwisko - Korolenko, zamiast Kirilenko)


 

hasła: Pamiątki z przedwojennego Wołynia. Równe - Wołyń, Cennik drzew owocowych. Szkółki drzew owocowych, parkowych, krzewów, róż, hodowla dziczek i winorośli, jesień 1935r., wiosna 1936r.