kolonia

ZAWOŁOCZE

gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
od 1924 r. parafia Potasznia, wcze¶niej Niewirków.


Opracowywane w okolicy:
Bronisławka, Rudnia Stryj, Huta Bystrzecka, Marulczyn, Podrałówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-¦ T U W Z-Ż


Kolonia Zawołocze była polska samodzieln± gromad±, gdzie większo¶ć stanowiły rodziny KORKUSIÓW i SZACHNIEWICZÓW, ze swoim sołtysem. Zawołocze powstało w XVIII w. i przetrwało do 1945 r. mimo wielu prób zlikwidowania tego osiedla przez ukraińskich nacjonalistów, szczególnie w latach 1943-44. Było tam wówczas około 180 stałych mieszkańców.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. (najpóĽniej do 1943 r.)

1.

KORKU¦Wiktor - s. Ludwika 1859 i Pauliny z d. Żygadło (pierwsz± żon± Ludwika była Antonina z d. D±browska), żona (¶l.1913) Ewa z d. Lech z Rudni Łęczyńskiej, dzieci: Janina (m.Franciszek Żygadło), Kazimierz (poz.2). Po wojnie zamieszkali w Szymanowie k/K±tów Wrocławskich, pochowani w Milinie k/Mietkowa (Dolny ¦l±sk). Istniej± różne zapisy nazwiska, np.: Korkus, Korkuć.

2.

KORKU¦Kazimierz - s. Wiktora i Ewy, żona Michalina z Woronówki - c. Heronima i Teofili z d. Bagińska z Lewacz, dzieci: c. Jadwiga (mieszka w Częstochowie), s. Józef i Zbigniew (mieszkaj± w K±tach Wrocławskich). Rodzice pochowani w K±tach Wrocławskich.

3.

KORKU¦Salezja 1872-1949 (pochowana w Milinie k/Mietkowa) z d. Lech, wdowa (¶l.1896) po Benedykcie +1938 - s. Józefa (s. Karola i Marianny z d. Pawłowska) i Walerii z d. Kuriata, dzieci: Roman, Józef (p.4). Franciszka (Korku¶, p.5), Adelajda (Szachniewicz, p.28).

KORKU¦Roman 1910, żona Kazimiera 1908 z d. Kuriata, dzieci: Gracjan, Janina, Jan (mieszka k/Trzebnicy). Po wojnie: w Szymanowie k/K±tów Wrocławskich.

4.

KORKU¦Józef 1898-1947 - s. Benedykta i Salezji z d. Lech, żona (¶l.1919) Antonina 1899-1966 z d. Kuriata z Worónowki, dzieci: Bronisław (lat 14), Romanina (m±ż Franciszek Żygadło z Przerytki). Po wojnie w Szymanowie. Józef z c. Romanin± zginęli tragicznie podczas powodzi w 1947 r. pochowani s± w Milinie k/Mietkowa.

5.

KORKU¦Antoni 1901-1959, żona Franciszka 1901-1971 z d. Korku¶ - c. Benedykta i Salezji z d. Lech, dzieci: Roman 1927, Leokadia 1930, Longin 1933, Jadwiga. Po wojnie w Szymanowie. Rodzice i Roman pochowani s± w Milinie k/Mietkowa, a Longin w K±tach Wrocławskich. Jadwiga mieszka w Kamionnej k/K±tów Wrocławskich.

6.

KORKU¦Łucjan - s. Wojciecha 1862 (s.Józefa i Walerii z d. Kuriata) i Tekli z d. Lisiecka, żona (¶l.1917) Paulina z d. Kuriata z Huty Bystrzyckiej; synowie: Feliks (lat 20 - był w partyzanckim oddziale Szytowa), Walenty (lat 15), Bronisław (lat 13); synowa Longina z Rudni Stryj, z córk± Marcelin± po synu Stanisławie (zgin±ł w 1942 r. na wojnie - zmobilizowany do Armii Czerwonej). Bracia Łucjana: Mateusz (poz.7), Czesław (poz.9), Józefat (poz.13), Adolf (poz.18), Franciszek (poz.20); siostra Wiktoria (Szachniewicz, poz. 27) Po wojnie w powiecie Gryfińskim.

7.

KORKU¦Tadeusz (Mateusz) - s. Wojciecha i Tekli z Lisieckich, żona Antonina z d. Korku¶ - c. Józefata i Anastazji z d. Rudnicka, dzieci: Adela (zmarła maj±c 4 latka), Anna 1932-2013 (pochowana w Kanadzie), Józef 1938, Aurelia (Gabriela) 1941 i Wojciech 1945. Po wojnie zamieszkali w Łagiewnikach koło Wrocławia. Rodzice s± pochowani w Łagiewnikach, Józef w Dzierżoniowie. Anna i Aurelia wyjechały do Kanady (Hamilton i Toronto). Tadeusz (Mateusz) był chrzestnym Marceliny (poz.6).

8.

KORKU¦Antonina 1871 z d. Kuriata, wdowa po Teofilu - s. Antoniego i Marianny z d. Żygadło, dzieci: Stanisław 1903, Leon (poniżej), Czesław (poz.9), Jan (poz.10), Antoni (poz.11). Po wojnie zamieszkali k/ Żar-Żagania.

KORKU¦Leon - s. Teofila i Antoniny z d. Kuriata, żona Bronisława z Dermanki, dzieci.

9.

KORKU¦Czesław 1908 - s. Teofila i Antoniny z d. Kuriata, żona Albina, dzieci: Franciszek (lat 8), córka Maria (lat 6) oraz (jeszcze na Wołyniu?) Władysław, Eliasz, Bernadetta. Po wojnie w Żarach.

10.

KORKU¦Jan 1898 - s. Teofila i Antoniny z d. Kuriata, żona Pelagia - c. Franciszka Muchorowskiego z Rudni Bobrowskiej, dzieci: Mieczysław.

11.

KORKU¦Antoni 1893 - s. Teofila i Antoniny z d. Kuriata, żona (¶l.1917) Anna z d. Bilska z Mokrego, dzieci: Roman (poz.12), Antonina 1922 (m. Dominik Markiewicz z Dermanki), Jan 1924-1972 (ż.Zofia Gajderowicz 1924-2001), Izabela (lat 7), Stefania (lat 6). Rodzina po wojnie osiadła w Żarach.

12.

KORKU¦Roman - s. Antoniego (poz.11), żona Maria z Budek Uj¶ciańskich, dziecko IN. W tym domu w dniu 21.12.1943 r. został porwany przez NKWD dowódca oddziału AK kpt. Władysław Kochański ,,Bomba-Wujek".

13.

KORKU¦Józefat 1888 - s. Wojciecha i Tekli z d. Lisiecka, żona Teofila z Trubińskich Futorów, córka Filomena (lat 16), Hieronim, Regina. Po wojnie w powiecie Gryfińskim

14.

MOCHOROWSKIZygmunt (pochodził z Rudni Bobrowskiej), żona Michalina Korku¶ z d. Bagińska z Lewacz, dzieci: z I małż. Antonina, z II małż.: Władysław (14 lat) i Bronisława (12 lat). Po wojnie Władysław zamieszkał k/ Żmigrodu, Bronisława w Żmigrodzie. Pierwszym mężem Michaliny był Jan Korku¶ - s. Tomasza i Anieli z d. Chomicz z Podrałówki, był bratem Leona (poz.15). Wariant nazwiska: Mucharowski

15.

KORKU¦Leon - s. Tomasza i Anieli z d. Chomicz z Podrałówki, żona Julia z d. Muchorowska z Rudni Bobrowskiej - c. Jana i Marii z d. Czerwińska ze Starej Huty; córki: Longina 1926 (pochowana w Katach Wr.), Weronika 28.09.1932 (mieszka w K±tach Wr), Stanisława 1938 (mieszka w Rybniku), Zygmunt 1945 (mieszka w USA). Po wojnie zamieszkali w Szymanowie k/ K±tów Wr. Rodzice pochowani s± w Kilianowie k/K±tów Wr.

16.

KORKU¦Józefat 1873-(zm.na Wołyniu) - s. Jana (s. Karola i Marianny z d. Pawłowska) i Katarzyny z d. Wilczyńska, I żona (¶l.1897) Anastazja z d. Rudnicka. II żona (¶l.1916) Franciszka 1891 z d. Bagińska z Janówki, dzieci: Bronisława (poz.17), Teofil - zabrany w 1942r. do wojska nie wrócił z wojny. Po wojnie rodzina zamieszkała w Szymanowie k/K±tów Wr.

17.

MALINOWSKIAntoni 1.09.1913-21.12.1991 - s. Bazylego i Marii z d. Radziewicz z Pererytki, żona Bronisława 13.04.1917-29.06.2004 z d. Korku¶ - c. Józefata i Franciszki z d. Bagińska; córka Teresa 1940.

18.

KORKU¦Adolf 1876 - s. Ignacego i Marianny z d. Wilczyńska, I żona (¶l.1900) Aniela z d. Kuriata; II żona (¶l.1911) Marianna 1889 z d. Jankowska (również zmarła młodo, pochowana w Potaszni) dzieci: Hieronima (poniżej), Filomena, Janina i  2-3 braci IN.

.

BRONOWICKIZygmunt 1926 z Bronisławki (s.Jana i Józefy?), żona Hieronima 1926 z d. Korku¶. Po wojnie na Dln.¦l±sku w Ligocie Wielkiej, potem w Łagiewnikach.

19.

KORKU¦rodzeństwo: Wincentyna 1913, Walenty 1914, Aniela 1915.. Wcze¶nie osieroceni przez rodziców (IN.). Po wojnie zamieszkali k/Żórawiny.

20.

KORKU¦Franciszek - s. Wojciecha i Tekli z d. Lisiecka, żona Teofila z d. Bagińska z Lewacz, córki: Zofia 1928, Helena (m.Antoni Szachniewicz), Rafalina 1933, Władysława, i syn Wincenty (poz.21). Po wojnie zamieszkali k/Żurawiny.

21.

KORKU¦Wincenty 1913 - s. Franciszka i Teofili z d. Bagińska (poz.20), żona Antonina z d. NiedĽwiecka z Huty Bystrzyckiej, dz. córka Walentyna. Po wojnie zamieszkali k/Żurawiny.

22.

KORKU¦Dionizy 1871-(zm.na Wołyniu) - s. Ignacego (s.Karola i Marianny z d. Pawłowska) i Marianny z d. Wilczyńska, żona Marcelina z d. Łukomska. Dionizy oprócz Adolfa (w p.18) miał jeszcze braci: Grzegorz (ż.Anna NiedĽwiecka, ¶l.1906), Felicjan (ż.Aniela Chodorowska, ¶l.1910) i Hilary (ż.Dionizja Galicka, ¶l.1919). 

23.

KORKU¦Antoni (inwalida z I wojny ¶wiatowej), żona Apolonia z d. Ło¶ z Antolina, dzieci: Mieczysław 1933 i Danuta 1935. Po wojnie zamieszkali w Pełczycach k/Kobierzyc na Dolnym ¦l±sku.

24.

KORKU¦Jan 1907 - s. Adolfa i Marianny z d. Jankowska, ż. Janina z Antolina, dziecko zmarło na Wołyniu. Po wojnie w Milowicach k/Wrocławia.

25.

KORKU¦Leon - s. Antoniego i Marianny z d. Żygadło, żona Bronisława z d. Bronowicka z Bronisławki, dzieci: Antonina (Żygadło, w poz.26), Helena (m.Gracjan Żygadło ze Stryja), Teofila, Bronisława 1924. Po wojnie zamieszkali w Mędłowie k/Żurawiny.

26.

ŻYGADŁOHilary 1912 ze Stryja, żona Antonina 1916 z d. Korku¶ - c. Leona i Bronisławy z d. Bronowicka (w poz.25), dzieci: Adam 1939, Irena 1942. Po wojnie w Mędłowie k/Żurawiny.

27.

SZACHNIEWICZEdward, żona Wiktoria z d. Korku¶; dzieci: Gracjan 1929, Rafalina 1931, Janina 1933 i Antonina - wywieziona do pracy w Niemczech. Po wojnie cała rodzina zamieszkała w Łagiewnikach k/Wrocławia. Wiktoria była chrzestn± Marceliny (poz.6).

28.

SZACHNIEWICZJan 1903, żona Adelajda z d. Korku¶; synowie Antoni i Julian 1929. Po wojnie zamieszkali k/Żmigrodu.

29.

SZACHNIEWICZAntonina 1873, wdowa; synowie: Antoni 1913 z żon± Helen± z d. Korku¶ i małe dziecko, Leon z żon± Petronel± z d. Żygadło ze Stryja i dzieckiem. Po wojnie zamieszkali w Łagiewnikach k/Wrocławia.

30.

SZACHNIEWICZJózef - s. Leona i Magdaleny z d. Kuriata, żona (¶l.1901) Michalina z d. Hanuszewicz; synowie: Adam (poz.33), Stanisław (poz.34), Jan (poz.31), Franciszek (zabrany na wojnę, po wojnie wrócił z Anglii na Dolny ¦l±sk), Kazimierz, Leon, Walenty 1918, Teofila (m.Wiktor Bronowicki z Rudni Bobrowskiej). Po wojnie zamieszkali w Jakubkowicach i Piskorzowie.

31.

SZACHNIEWICZJan, żona Antonina; syn i córka (I.N.) w wieku przedszkolnym.

32.

SZACHNIEWICZWitalis, żona (¶l.4.11.1926, Ludwipol) Ewelina 16.09.1904 (*Huta Bystrzycka) z d. NiedĽwiedzka - c. Wincentego i Franciszki z d. Niżyńska; dzieci: Teofila 1929, Bronisława 1931 i Leon 1933.

33.

SZACHNIEWICZAdam, żona Adelajda (z Bronisławki); dzieci: Antoni, Adolf, Bronisław, Władysław i Bronisława. Po wojnie Ławice woj. warmińsko-mazurskie.

34.

SZACHNIEWICZStanisław 1903, żona Maria 1908 z d. Szlacka z Przerytki, dzieci: Hieronim 1929, Jadwiga 1933 i Stefania 1937.

35.

SZACHNIEWICZAdolf 1883, żona Teofila z d. Bronowicka z Bronisławki; dzieci: Antoni (poz.36), Walenty ż. Leokadia z d. Lewandowska z Marulczyn (poszedł na wojnę i nie wrócił), Leon (zabrany na wojnę, po wojnie na Dolnym ¦l±sku), Gracjan (lat 25) z żon± Wand± i synkiem Leszkiem. Po wojnie zamieszkali w Łagiewnikach k/Wrocławia.

36.

SZACHNIEWICZAntoni 1913, żona Franciszka 1923 z Bronisławki z synkiem Ryszardem. Po wojnie w Łagiewnikach k/Wrocławia.

37.

SZACHNIEWICZMikołaj 1868 - s. Ignacego i Katarzyny z d. NiedĽwiedzka, żona (¶l.1897) Agata z d. Bagińska; dzieci: Adolf (poz.39), Antonina (m.Leon Żygadło z Bronisławki), Romanina 1911 (m.Stanisław Kołodyński 1894 z Przerytki (ujęci w Hucie Starej), Marcelina (m.Marceli Klepuszewski z Huty Bystrzyckiej), Franciszka 1920 (m.Roman Żygadło w Bronisławce).

38.

SZACHNIEWICZPiotr- s. Mariana i Franciszki z d. Czerwińska, żona (¶l.1918) Bronisława z d. Kostrzycka z Bronisławki; synowie: Kazimierz (wywieziony do pracy w Niemczech, tam zamieszkał), Stanisław, Leon, Marian oraz (jeszcze na Wołyniu?) Bogdan, córka Leontyna (lat 20) z synkiem - m±ż Marian (N?) z Moczulanki. Po wojnie zamieszkali na Pomorzu (w Wełtyniu).

39.

SZACHNIEWICZAdolf - s. Mikołaja i Agaty (poz.37), wieloletni sołtys gromady Zawołocze, żona Wincentyna z d. Bagińska; dzieci: Wincenty, Józef (po wojnie w Strzeganowicach), Aleksander (po wojnie ż. Aniela Niżyńska z Siwek), Mirosław, Julian, Edmund, Maria (po wojnie Malkowska, we Wrocławiu) i Czesława (po wojnie Niżyńska, w Okulicach ). Po wojnie najpierw osiedli w Kamionnej k/K±tow Wrocławskich.. Nie żyj± Adolf, Wincentyna, Edmund i Wincenty (zm.2009) - pochowani w Zachowicach k/K±tów Wrocławskich, Mirosław - pochowany we Wrocławiu.

40.

SZACHNIEWICZLudwik 17.09.1905 (tu ur.) - s. Mikołaja i Agaty z d. Bagińskiej (poz.37), żona Antonina z d. Chor±żewska z Huty Bystrzyckiej, dzieci: Wincentyna, Genowefa, Teofila (Sowińska). Po wojnie zamieszkali w Ognicy pod Gryfinem, woj. szczecińskie, Teofila w Złotokłosie.

41.

SZACHNIEWICZFlorian 1878 - s. Mariana i Franciszki z d. Czerwińska, żona (¶l.1917) Ewa z d. Bronowicka z Bronisławki; dzieci: Walenty (zabrany na wojnę, nie powrócił), Karolina 1925 (po wojnie w Łagiewnikach k/Wrocławia), Janina 1927, Leon i Tadeusz (obaj po w. w Ligocie k/Wrocławia), Antoni, Gracjan, Ignacy, Zofia. Po wojnie zamieszkali koło Łagiewnik.

42.

SZACHNIEWICZHieronim 1907, żona Teofila z d. Korku¶; dzieci: Stefan 1934 i Helena 1942. Po wojnie zamieszkali w Ligocie.

43.

SZACHNIEWICZAdolf 1908, żona Janina; dzieci: Henryk 1933, Bronisława 1935 i Zofia. Po wojnie w Kamionnej k/K±tów Wr.

(IN - imię nieznane)

Osoby zainteresowane miejscowo¶ci± / udostępniaj±ce informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Bartosz Korku¶[grudzień 2006] dot. poz. 4, [marzec 2009] dot. poz. 23. Jestem wnukiem Mieczysława, mail: bartekor(a)poczta.fm lub...bartekkk7(a)op.pl

2.

Patrycja Żygadło[listopad 2007] korekta i uzup. w poz. 5.patrycjazygadlo(a)gmail.com

3.

Weronika Stachurska[marzec 2008] korekty i uzup. w poz. 1-8, 10-30, 34-43. Urodziłam się w 1932 r. w Zawołoczu, jestem córk± Leona Korkusia i Julii z d. Muchorowska z Rudni Bobrowskiej (poz.15).marchmu(a)o2.pl

4.

Mariusz Niełacny- wnuk Marceliny. [marzec 2008] korekta i uzup. w poz. 6. [grudzień 2008] uzupełnienie w poz. 6, 7, 13, 18, 27. na podst. relacji babci Marceliny.mnielacny(a)gmail.com

5.

Lidia Kuczyńska[maj 2008] uzup. poz. 33.jerzy.kuczynski0(a)neostrada.pl

6.

Alicja Korku¶[czerwiec 2008] uzup. poz. 11.[wrzesień 2010] przeniesienie danych (dawniej poz. 44) i uzup. w poz. 11.alicja.korkus(a)gmail.com

7.

Aleksandra[lipiec 2008] uzup. poz. 7, [wrzesień 2009] uzup. w poz. 7 na podst. rozmowy z moj± Mam± Aureli± oraz z rodzinnych dokumentów.(zastrzeżony)

8.

Agnieszka[wrzesień 2008] uzup. w poz. 9 i 38. Jestem córk± Władysława (poz. 9).agusiaxl(a)buziaczek.onet.pl

9.

Dariusz Korku¶[wrzesień 2008] Jestem prawnukiem Józefa (poz. 4). Próbuję ustalić pokrewieństwo osób zamieszkałych w Zawołoczu. Ufam że inni potomkowie Zawołoczan będ± w stanie mi pomóc. Proszę o jakiekolwiek informacje. [grudzień 2016] uzup. poz. 1, 3-7, 11, 13.darek.korkus(a)gmail. com

10.

Waldemar SzachniewiczAleksander to mój ojciec. [listopad 2008 i styczeń 2009] uzup. w poz. 39. [marzec 2011] uzup. w poz. 39.szachmat4(a)op.pl

11.

Bartek[listopad 2008] dot. poz. 3. Jestem praprawnukiem Benedykta. Moim dziadkiem jest Gracjan zmarły w 1981r., pochowany na cmentarzu w Karczynie.bartek384(a)op.pl

12.

Gał±zka[styczeń 2009] uzup. poz. 40 na podst. relacji Teofili Sowińskiejgalazka86(a)gmail.com

13.

Andrzej Mielcarek[kwiecień 2009] uzup. poz. 1-7 na podstawie schematu drzewa genealogicznego Dariusza KorkusiaStrony o Wołyniu

14.

Tomasz Szachniewiczs. Juliana. [kwiecień 2009] dot. poz. 28.Falvardin(a)o2.pl

15.

Bronisława Zięba[czerwiec 2009] uzup. poz. 37.blobla(a)poczta.fm

16.

Dawid Filipiak[czerwiec 2009] uzup. poz. 30 (dodano: Walenty 1918).dawidowska7(a)wp.pl

17.

Iwona Karczewska[sierpień 2009] uzup. poz. 32, 37 i 40 z notatek poczynionych w czasie przegl±dania w AGAD ksi±g metrykalnych z Niewirkowa z lat 1900-1905.i-k-l(a)wp.pl

18.

Artur Szachniewicz[styczeń 2010] dot. poz. 37. Ma kto¶ informacje na temat rodziny Szachniewicz z poz. 37 ?astaroth(a)wp.pl

19.

Marta Żygadło[maj 2011] uzup. poz. 25 i 26.zygadlom(a)interia.eu

20.

Joanna Żygadło[czerwiec 2011] uzup. poz. 26.asiazygadlo(a)hotmail.com

21.

Ryszard Radziewicz[grudzień 2011] korekta i uzup. w poz. 17 z nagrobka na cmentarzu w K±tach Wrocławskichryszardradziewicz(a)wp.pl

22.

Beata WoĽniak[kwiecień 2011] uzup. poz. 18. [sierpień 2019] kor. poz. 18.beata.e.wozniak(a)gmail.com

22.

Agnieszka Hulc. Józefa. [kwiecień 2017] korekta w poz. 7.agg.hul(a)gmail.com

23.

Magdalena Wernik[styczeń 2020] uzup. poz. 7.magda.k4114(a)wp.pl

W czasie okupacji niemieckiej w Zawołoczu przebywało wielu uciekinierów ze spacyfikowanych przez Niemców i spalonych przez Ukraińców polskich osiedli. Przechowywało się tam również wielu Żydów z Ludwipola i innych okolic, którym udało się unikn±ć ¶mierci w getcie. Miał w tym duże zasługi Leon Korku¶ i inni mieszkańcy.

W lecie 1945 r. ocalała ludno¶ć z Zasłucza została ewakuowana na Ziemie Zachodnie Polski. W miejscu gdzie było Zawołocze, pozostał tylko krzyż na rozstajnych drogach.

¬ródło: Opracował Czesław Piotrowski na podstawie materiałów przysłanych przez Bronisławę LECH z d. KORKU¦, był± mieszkankę kol. Zawołocze. Warszawa, wrzesień 1999_r. Opracowanie: Cz. Piotrowski ,,Zasłucze ...", Warszawa 2002 Opracowanie komputerowe wraz z mapk±: Zygmunt Sinicki. www.sinicki.republika.pl, opieka nad stron± A.Mielcarek


Data powstania strony: marzec 2004r., ostatnia edycja: listopad 2020 r.