futor

WARSZAWKA

gromada Wi¶niowiec Nowy, gmina Wi¶niowiec, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Dzwiniacze, Biała, Wi¶niowiec Nowy, Orłopol

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-¦ T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.PASŁAWSKIEliasz +1944 - s. Michała, wdowiec po Lubie +1917 z d. Stefańska, dzieci: Anna (Kwa¶niewska) zamordowana 1943 w Butyniu, Olga (Sikorska), Maria (¦więtkowska) zamordowana z mężem i córk± 1943 w Nowym Wi¶niowcu, Nadzieja (Markowska, w Wi¶niowcu Nowym), Aleksandra (Borysiuk), Arseniusz 1913-1984, Lida (¦wietlicka) 1916-2004.

2.

KOLUCZYŃSKI

Jan

3.

ŁUKASZCZUK

Justyn

4.

KOLUCZYŃSKI

Józef

5.

ŁUBIANECKI

Aleksander

6.

WOLOSZYN

Grzegorz

7.

WŁODZIMICKI

Mikołaj

8.

HOSPODARYSKI

Teodor

9.

DROBOCKI

Kosi

10.

KACZAN

Teodor

11.

STRELECKI

Piotr (Stulecki?)

12.

STRELECKI

Prokop

13.

REJTOROWICZ

Kosi

14.

REJTOROWICZ

Jan

15.

REJTOROWICZ

Mikołaj

16.

NAUMOWICZ

Michał

17.

SZYMUDA

Trofim

18.

SZAPOWAL

Grzegorz

19.

REJTOROWICZ

Fiodor

20.

HOSPODARYSKO

Mikołaj

21.

ŁUBIANECKI

Grzegorz

22.

FILYK

Grzegorz

23.

ŁUKASZCZUK

Jan

24.

WOŁYŃSKI

Jan

25.

OBIEZIUK

Jan

26.

GOSPODARYSKO

Teodor

27.

MANIOWSKI

Włodzimierz

28.

KOLUCZYŃSKI

Anton

29.

BODASIUK

Jan

30.

BODASIUK

Paweł

31.

FEDCZUK

Andrzej

32.

FEDCZUK

Fiodor

33.

FEDCZUK

Jan

34.

WOLANICKI

Aleksander

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowo¶ci± / udostępniaj±ce informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Marian Markowski[grudzień 2008] poz. 1. - inf. własne, jestem synem Nadzieji, uciekli¶my w r.1943 z Wi¶niowica.marianryszard(a)forweb.pl

2.

Danuta Wojtowicz[lipiec 2013] poz. 2-34 ze spisu inwentarza żywego. Prawdopodobnie mieszkali na futorze, lub w pobliżu - na obszarze Wi¶niowca Nowego (czy kol. Ignatówka?).wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: grudzień 2008 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.

inne strony O KRESACH