kolonia

MARJANÓWKA-BOGUSZÓWKA

gromada Marjanówka Boguszówka, gmina Szczurzyn, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Woronczyn


Opracowywane w okolicy:
Perechody, Stary Mosor, Romanówka, Boguszówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej MARIAN-BOGUSZÓWKA.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

SZEWCZUKProkop

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Red.[listopad 2010] poz. 1 z ogłoszenia w WDW w 1938r.Strony o Wołyniu

Data powstania strony: listopad 2010 r., ostatnia edycja: listopad 2011 r.

inne strony O KRESACH

.