miasto powiatowe Krzemieniec

województwo wołyńskie

przedmieście ANDRUHA WIELKA


Opracowywane w okolicy:
Krzemieniec

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.DOLEŻANEmilia 1865-1939 z d. Sztrajt - c. Józefa i Florentyny z d. Polaczek, dzieci: Franciszek, Józef, Antoni (poniżej ?), Władysław (poniżej), Michalina, Florentyna. V.n. Doleżał.
2.DOLEŻANWładysław 1904 - s. Franciszka i Emilii, żona (śl.1934) Helena 1910 z d. Szlemer - c. Antoniego i Marii z d. Polaczek, dzieci: Alicja Maria 1935, Irmina Izabela 1937, Elżbieta Barbara 1939.
3.DOLEŻANAntoni, żona Rozalia z d. Micewska, dzieci: Bronisława 1934 i Helena? (panna).
4.DOLEŻANHieronim (rodziców nie podano), żona Albina z d. Polaczek, dzieci: Michał ~1916-1934, Anna 1929-1937, Stanisław Kostka Eugeniusz 1934.
5.SZTRAJTStanisław 1904 - s. Aleksandra i Oktawii z d. Szlemmer.
6.SZTRAJTKarol.
7.SZTRAJT- córki Konstantego ~1876 -? - s. Józefa i Floremtyny z d. Polaczek i Franciszki ~1876-1936 z d. Bacdorf - c. Antoniego i Katarzyny z d. Resner: Stanisława (panna), Władysława i Helena.
8.BOJARSKIWiktor.
BOJARSKABronisława, syn Stanisław 1940.
9.HORNIKKarolina.
10.ISKRAMieczysław 1912 - s. Jana i Marianny z d. Kuś, robotnik, żona (śl.1935) Antonina 1910 z d. Polaczek - c. Józefa i Józefy z d. Gordzelewska.
11.LUDWICKIStefan.
12.MROZOWSKIPiotr, rolnik, żona Waleria z d. Szlemer, dzieci: Teresa Maria 1934.
13.NIEZBRZYCKIdzieci Aleksandra i Pauliny ~1874-1934 z d. Polaczek - c. Józefa i Marii: Antoni, Władysław ~1912-1935, Anna, Stanisława po m. Bartoszek (Krzemieniec - Białokrynica) , Joanna i Helena.
14.PAŁKAStanisław ~1896, krawiec, żona Katarzyna 1899 z d. Szczucka, dzieci: Piotr Jerzy 1936.
15.PAULINAJakub, żona Anna.
16.RÓŻYCKIJan, rolnik, żona Anna z d. Sztrejt, syn Ryszard Władysław 1935.
17.WALASEKJan ~1888, żona Anna ~1896 z d. Bojarska, dzieci: Stefania 1934, Jan 1936, Zofia 1940 (*Krzemieniec - Białokrynica). V.n. Walasik

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowiczz ksiąg parafialnych rz-k. [od sierpień 2015] poz. 1-7. z ksiąg parafialnych rz-k. [styczeń 2016] poz. 8-17.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: marzec 2016 r., ostatnia edycja: marzec 2016 r.

inne strony O KRESACH