Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2006/2007

Dzień tygodnia Rodzaj zajęć czas trwania zajęć miejsce prowadzenia zajęć prowadzący
Poniedziałek matematyka - kółko 15.40 -16.40 sala nr 38 p. Elżbieta Siwek
zajęcia origami 16.45 -17.30 sala nr 38 p. Elżbieta Siwek

p. M. Radwańska

zajęcia dodatkowe z j. polskiego 7.15 - 8.00 sala nr 33 p. Małgorzata Piątek

powtórka do egzaminu

 

18.00 - 18.45

 

sala nr 22

 

p. Małgorzata Rakoczy

Omnibus czytelniczy w bibliotece 13.15  biblioteka p. Małgorzata Skrypij-Paszko
Wtorek Zajęcia historyczne 14.30 - 15.15 sala22 p. Janusz Witek
Środa konsultacje z biologii 7.15 - 8.00 sala nr 34 p. Beata Łaacek
kółko geograficzne 7.00 - 7.45 sala nr 26 p. Iwona Wojna
konsultacje z biologii 13.15 - 14.00 sala nr 34 p. Lidia Harasymów
zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 14.25 - 15.10 sala 29 p. Katarzyna Ślimak
Czwartek

 

zajęcia wyrównawcze z matematyki 13.30 - 14.15 sala nr 22  p. Małgorzata Rakoczy
kółko chemiczne 7.15 - 8.00 sala nr 35 p. Agnieszka Chyła
siatkówka dziewcząt 16.30 sala gimnastyczna p. Joanna Borówka
kółko matematyczne 13.15 - 14.00 sala 31 p. Zofia Balawender