O szkole

Gimnazjum nr 1 w Stalowej Woli powstało 1września1999r. i wchodziło w skład ZSO nr 3. Od 1wzreśnia 2002r. istnieje jako samodzielna szkoła. Od 30 sierpnia 2000r. rozpoczęto prace związane z nadaniem imienia gimnazjum. 27 kwietnia 2001r. Rada Miejska Uchwałą Nr XXIX/519/2001 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Stalowej Woli postanawia "Gimnazjum Nr 1 w Stalowej Woli przy ulicy Podleśnej 4 nadaje się imię Księdza Bronisława Markiewicza". 9 czerwca 2001r. odbyła się uroczystość nadania imienia Gimnazjum.   W czerwcu 2002r. biblioteka szkolna ogłosiła wśród uczniów konkurs na logo szkoły. Komisja konkursowa wybrała pracę ucznia Michała Orłowskiego.

W szkole znajduje się 17 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, świetlica, siłownia,  biblioteka z czytelnią i sala komputerowa z dostępem do internetu.

W poszczególnych salach lekcyjnych znajdują się pracownie przedmiotowe:


W naszym gimnazjum w roku szkolnym 2007/2007 uczy się 162 uczniów w 7 oddziałach.

Zajęcia odbywają się na jedną zmianę.

Każdy oddział ma pod opieką jedną salę lekcyjną. Opieka ta polega na dbaniu o estetyczny wygląd sali (aktualizacja gazetek klasowych, dekoracji). Nad całością czuwa sekcja dekoracyjna Samorządu Szkolnego.