">

Oferta dla przyszłych gimnazjalistów


Gimnazjum Nr 1 gwarantuje Ci:

· wysoki poziom nauczania dający dobry start do szkoły   średniej; 
· wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przyjaźnie nastawioną do uczniów; 
· naukę na jedną zmianę; 
· naukę dwóch języków obcych - j angielskiego, j. niemieckiego; 
· bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;
· naukę w klasach profilowanych. 
Jeżeli szukasz szkoły:
· wszechstronnego rozwoju osobowości; 
· wzajemnego zaufania, szacunku i akceptacji; 
· radości i entuzjazmu; 
· wrażliwości, odpowiedzialności i tolerancji; 
· dającej solidne podstawy wiedzy i umiejętności 
Dodatkowo oferujemy:
wiele atrakcyjnych imprez organizowanych przez szkołę (wycieczki, kuligi, ogniska itp.)

ZAPRASZAMY CIĘ DO NAS !

Nie zwlekaj z decyzją !
Dołącz do naszej gimnazjalnej braci !


Informacje o szkole

Gimnazjum nr 1 w Stalowej Woli im. Ks. Bronisława Markiewicza znajduje się przy ul. Podleśnej 4.
Budynek istnieje od 1 września 1966r.

Kształcenie

W roku szkolnym 2006/2007 w 9 oddziałach uczy się 222 uczniów.

Uczniowie naszej szkoły obecnie mają możliwość:
· nauki dwóch języków: 
- j. angielskiego
- j. niemieckiego
· nauki w klasach o profilach:

- dziennikarsko - informatycznym
- turystyczno - prozdrowotnym
- biologiczno - ekologicznym
- z rozszerzonym programem języka angielskiego

- sportowo - tanecznej

Od roku szkolnego 2006/2007 planujemy profile:


· klasę z rozszerzonym programem jezyka angielskiegi;


· klasy ogolne z zajęciami pozalekcyjnymi z przedmiotów do wyboru zgodnie z zainteresowaniami uczniow;


Utworzenie powyższych klas będzie uzależnione od zainteresowania i naboru. 

Ponadto uczniowie zgodnie z zainteresowaniami mogą uczestniczyć w:


- licznych konkursach przedmiotowych, sportowych, recytatorskich, plastycznych, ortograficznych, muzycznych i in.


- zajęciach pozalekcyjnych – kółkach zainteresowań:


· historycznym,
· polonistycznym,
· matematycznym,
· teatralnym,
· fotografii artystycznej,
· SKS

Opieka i wychowanie

Pomoc pedagogiczną świadczy pedagog szkolny. Opiekę zdrowotną zapewnia gabinet lekarski z fachową pomocą pielęgniarki szkolnej.

Uczniowie mogą korzystać z bogatego księgozbioru szkolnej biblioteki, księgozbioru podręcznego w czytelni. Mogą uczestniczyć w konkursach organizowanych przez bibliotekę.
Oferowaną pomocą jest również mediateka. 

Szkoła na stałe współpracuje z Oratorium przy parafii Trójcy Przenajświętszej, gdzie uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach integracyjnych, rekreacyjno – sportowych, artystycznych, w miarę potrzeb otrzymują również pomoc w nauce. 
Kultura i sport

Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych czego owocem są liczne osiągnięcia, zwłaszcza w Lekkiej Atletyce. Uczniowie w tej właśnie dyscyplinie startują w zawodach sportowych wszystkich szczebli – od miejskich do ogólnopolskich - zarówno indywidualnie jak i drużynowo. 
Nasze gimnazjum jest najlepszym gimnazjum w Lekkiej Atletyce w mieście i w powiecie oraz jednym z najlepszych w województwie. 
Najlepsi sportowcy naszej szkoły zasilający szeregi kadry województwa to: 
Justyna Szymonik, Bartosz Garbacz, Mateusz Szafraniec, Monika Preizner, Konrad Partyka, Natalia Martowicz.
Rokrocznie prowadzony jest w szkole konkurs na najlepszego sportowca szkoły. Najlepsi sportowcy na koniec roku otrzymują atrakcyjne nagrody.
W roku szkolnym 2001/2002 został powołany Uczniowski Klub Sportowy.Turystyka i rekreacja

„Szkoła nasza turystyką i rekreacją żyje.”

Każda klasa organizuje „okazjonalne” – jednodniowe wycieczki o charakterze rekreacyjno – turystycznym. Także organizowanych jest wiele wycieczek 2-3 dniowych do najciekawszych zakątków naszego kraju.
Również poza zajęciami odbywają się kuligi i ogniska.
Tradycja szkoły stały się wycieczki do Miejsca Piastowego oraz innych miejsc, gdzie żył i pracował, nasz patron, ksiądz Bronisław Markiewicz.


Wstecz