Migawki z nadania imienia

Poczty oczekują na rozpoczęcie uroczystości Poczty w kościele

Pani dyr. Mariola Tyrała odbiera sztandar Poczet odebrał właśnie sztandar

Poseł Gargaś odsłania tablicę pamiątkową Chwila po odsłonięciu tablicy pamiątkowej

Pani Dyrektor Mariola Tyrała wita gości Pan prezydent Stanisław Cisek wbija pamiątkowego gwoździa

Siostra Zofia wyhaftowała nasz sztandar A tak podejmowaliśmy zaproszonych gości po części oficjalnej