Kodeks wykroczeń Dz.U. Nr 12, poz.114 z 1971 r. Art.1.

§1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawe obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany.

§2. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

UWAGA !! Z kodeksu wykroczeń wynika, że autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności karnej za zniszczone mienie oraz poprzez strone nikt nie może być zatrzymany. Autor nie ma nic wspólnego z "wandalizmem". Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjno-kulturalny. Zdjecia są przesyłane/przekazywane do redakcji anonimowo za pomocą poczty elektronicznej. Autor ostrzega o tym, iż niszczenie mienia jest karalne.


Polska wersja

English version (90%)