Nestor poczwarka

Nestor poczwarka
Osiągnięcia
Nestor ukończył kurs stróżująco obronny st.1
Zdał egzamin na psa PT z oceną doskonałą
Przyznano mu złoty medal lok I

Właściciel: Zofia Polatowska ¤ Sztutowo  powrót » | home»