Jolanta Sajko - Nauczanie zintegrowane
Strona główna | Programy | Scenariusze zajęć | Scenariusze imprez | Testy i sprawdziany | Regulaminy konkursów | Kontakt

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasie drugiej

Temat: Rozmowa na temat ilustracji "Wiosenne prace w ogródku". Układanie zdań. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, czasowników.

Klasa: II e
Data: 10.V.2004r.
Liczba uczniów: 6
Prowadząca: Jolanta Sajko

Przewidywane osiągnięcia uczniów;

Uczeń:

- wie, co dzieje się w przyrodzie wiosną;
- udziela odpowiedzi pełnym zdaniem;
- zna narzędzia potrzebne do prac wiosennych w ogrodzie;
- wie, że na początku zdania jest wielka litera, na końcu kropka;
- wyróżnia rzeczowniki i czasowniki w zdaniu;
- potrafi połączyć rzeczownik z odpowiednim czasownikiem;
- potrafi rozwiązać zagadkę;
- potrafi określić liczbę rzeczownika, czasownika;
- potrafi rozwinąć zdanie o podane wyrazy;
- udziela odpowiedzi na pytanie;
- potrafi zilustrować ruchem daną czynność;
- bierze udział we wspólnej zabawie;
- porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej;

Metody:

a) słowna :
- wypowiedzi na temat ilustracji;
- rozwijanie zdań o podane wyrazy;
- rozwiązywanie zagadek;
- wymienianie narzędzi rolniczych potrzebnych do wiosennych prac w ogródku;
- odczytywanie zdań;
- wskazywanie rzeczowników, czasowników;
- przekształcanie podanych rzeczowników i czasowników na liczbę mnogą;
- odczytanie alfabetu;

b) oglądowa :
- oglądanie ilustracji obrazków;

c) praktyczna :
- ilustrowanie ruchem czynności;
- porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej;
- łączenie rzeczownika z odpowiednim czasownikiem;
- rozwijanie zdań o podane wyrazy;
- zapisywanie zdań na tablicy;
- uzupełnianie ilustracji obrazkami.

Formy pracy:

a) zbiorowa :
- wypowiedzi na temat ilustracji;
- rozwiązywanie zagadek;
- rozwijanie zdań o podane wyrazy, zapis na tablicy;
- uzupełnianie pustego miejsca na ilustracji

b) praca w parach :
- łączenie rzeczownika z odpowiednim czasownikiem;

c) indywidualna :
- przedstawianie ruchem ciała danej czynności;
- wybieranie ze zbioru wyrazów rzeczowników, czasowników;
- ustne przekształcanie rzeczownika, czasownika na liczbę mnogą;
- porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.

Środki i pomoce dydaktyczne:
- plansza z ilustracją "Wiosenne prace w ogródku", zagadki, kartoniki z częściami mowy, kartoniki z wyrazami do rozwijania zdań, plansza z alfabetem.

Przebieg zajęć:

1. Omówienie treści ilustracji pt. "Wiosenne prace w ogródku". Zwrócenie uwagi na puste miejsca na ilustracji.

2. Rozwiązywanie zagadek czytanych przez nauczyciela. Łączenie hasła-nazwy z odpowiednim obrazkiem.

Bywa pąsowa, Nie gryzą, Tu cytrynek, Barwny most na niebie,
biała, różowa, Choć zęby mają. tam paź królowej. najczęściej po burzy,
a mówią o niej - Ogrodnikom - Wysoko latają, kolorami świeci
"kwiatów królowa". Pomagają. piękne, kolorowe. i pogodę wróży.

3. Uzupełnianie przez uczniów pustych miejsc na ilustracji odpowiednimi obrazkami.

4. Zabawa dydaktyczna "Zgadnij kim jestem i co robię?" - ilustrowanie ruchem czynności wybranej postaci z ilustracji, np.: grabi, kopie, wiezie, lata ...

5. Wybieranie ze zbioru wyrazów rzeczowników, czasowników - grupowanie (praca indywidualna).

kopie, motyl, dziewczynka, grabi, lata, róża, chłopiec, rośnie

rzeczowniki ..................................................................................................
czasowniki ...................................................................................................

6. Łączenie rzeczownika z odpowiednim czasownikiem (praca w parach).

dziewczynka grabi chłopiec kopie
motyl lata róża rośnie

7. Określanie liczby połączonych wyrazów, przekształcanie na liczbę mnogą.

dziewczynka grabi - dziewczynki grabią
motyl lata - motyle latają
chłopiec kopie - chłopcy kopią
róża rośnie - róże rosną

8. Rozwijanie zdań wyrazami podanymi przez nauczyciela. Zapis zdań na tablicy.

śmieci, wysoko, kolorowy, czerwona, w ogródku, na grządce

Zdania:

Dziewczynka grabi śmieci.
Chłopiec kopie w ogródku.
Kolorowy motyl lata wysoko.
Czerwona róża rośnie na grządce.

9. Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej (praca samodzielna).

motyl, róża, ogródek, grabie, kopie, rośnie

10. Podsumowanie zajęć.

całość do pobrania TUTAJ

[do góry]

opracowała: Jolanta Sajko

Dział Programy
Dział Scenariusze zajęć
Dział Scenariusze imprez
Sprawdź zadania dla dzieci
Zapoznaj się z regulaminami
Napisz do mnie
Uwagi do strony

Konspekt o Wiśle
Słonko majowe
Monografia liczby 10
Bezpieczna droga
Zajęcia dydaktyczne
Jesienne bajanie
Szewczyk Dratewka
Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2005
Licznik odwiedzin: Licznik odwiedzin