Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
oddział Wojewódzki w Szczecinie
 
 

 

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
oddział Wojewódzki w Szczecinie

 


  Siedziba:  ul. Zawadzkiego 27/3
                    71-246 Szczecin

    telefon:  439-37-88
         kom.  609-214-166
 
     Regon:  810745925
          NIP:  852-23-02-081
          KSR:  0000131441

        

      Konto:  Bank handlowy SA w Warszawie o/Szczecin ul. Św. Ducha 2
                               
nr 33103016540000000056723201

 
 
 

 
© Copyright 2004 crash_man. All rights reserved. This site is best viewed in 1024x768 resolution with high color mode.