Bibliografia

Pisząc referat, przygotowując prezentację maturalną, sporządzamy bibliografię załącznikową.

-Bibliografia - to uporządkowany według określonych kryteriów spis dokumentów (książek, artykułów i innych).
-Opis bibliograficzny - to uporządkowany zespół danych o książce (artykule, recenzji i innych) służący do jej identyfikacji.

Bibliografia załącznikowa zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, wykorzystanych przez autora do napisania pracy. Zamieszczamy ją na końcu opracowania.

W prezentacji maturalnej układamy bibliografię wg wzoru:
1. Literatura podmiotu.
2. Literatura przedmiotu.
W obrębie poszczególnych grup obowiązuje układ alfabetyczny.

Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane. Najnowsza norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książki (jest to numer zawierający informacje o kraju, wydawcy i o samej książce - nr 83 na początku oznacza Polskę). Norma nie precyzuje znaków interpunkcyjnych, należy natomiast stosować je konsekwentnie.

PRZYKŁADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH
       -OPIS KSIĄŻKI
Tomkowski Jan: Młoda Polska. Wyd.2. Warszawa : PWN 2001.
ISBN 83-01-13570-0
lub
Tomkowski J.: Młoda Polska. Wyd.2. 2001. ISBN 83-01-13570-0
       -OPIS FRAGMENTU KSIĄŻKI
Podraza-Kwiatkowska Maria: Literatura Młodej Polski. Warszawa : PWN 1997, s. 15-18. ISBN 83-01-12278-1
lub
Podraza-Kwiatkowska M.: Literatura Młodej Polski. 1997. ISBN 83-01-12278-1
       -OPIS ROZPRAWY Z PRACY ZBIOROWEJ
Jankowiak Mieczysław: Młodopolskie niebo. W: Młodopolski świat wyobraźni. Pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków : WL 1977. s. 98-133 (książka nie posiada numeru ISBN)
lub
Jankowiak M.: Młodopolskie niebo. W: Młodopolski świat wyobraźni. Pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. 1977, s. 98-133
       -OPIS ARTYKUŁU Z CZASOPISMA
Knothe Maria: Jedność elementów muzycznych, malarskich, słownych w literaturze Młodej Polski. "Polonistyka" 1975 nr 5 s. 3-10
       -OPIS WYDAWNICTWA NA CD-ROM
Encyklopedia multimedialna PWN [CD-ROM]. Edycja 1999. Warszawa 1998
       -OPIS DOKUMENTU ONLINE
Encyklopedia WIEM [online]. Onet.pl.SA [dostęp 6.10.2004]. Dostępny w Internecie: http://www.wiem.onet.pl
Madeyska E.: Zbudź się, o śpiący. "W drodze" [online] 2000 nr 8. [dostęp 6.10.2004]. Dostępny w Internecie : http://www.mateusz.pl/wdrodze/
/nr324/07.wdr.htm


UWAGA
W bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnej nie będzie wymagany numer ISBN.