Runy - znaczenie

Sowilo Tutaj nabędziesz odpowiednie runy dla Ciebie


RUNY - znaczenie

Oto jak Edda opisuje w każdej pieśnii poszczególne runy:

Pieśń o runie pierwszej

Pieśń znam, której nie ma małżonka władcy
Ni syn człowieczy,
Pomoc zwie się pierwsza, a pomoże w troskach
i kłótniach
I wszelkich chorobach.

Runa pomocna człowiekowi w integracji z otoczeniem
Pieśń o runie drugiej

Znam inna, której ludzie potrzebują,
Gdy chcą jako uzdrowiciele działać.

Runa uzdrawiania
Pieśń o runie trzeciej

Trzecią pieśń znam, gdy znajdzie konieczność
Opętania nieprzyjaciół;
Ostrza tępię mym wrogom,
Nie chwyci ich ni miecz, nie podstęp.

Runa ochronna
Pieśń o runie czwartej

Czwartą pieśń znam, jeśliby mnie w kajdany zakuto,
Śpiewam tak, że iść mogę wolny,
Spadają z nóg kajdany, A z rąk więzy.

Runa pomocna człow. w wyzwoleniu i pozbyciu się ograniczeń.
Pieśń o runie piątej

Znam piątą pieśń, gdy wrogi oszczep
Rzucony leci w walczących tłum,
Nie pędzi on tak hardo, bym go nie powstrzymał,
Gdy wzrok mój go dosięgnie.

Runa pokoju i braku konfliktów
Pieśń o runie szóstej

Pieśń szóstą znam, jeśli mię zrani ktoś
Drzewa korzeniem świerzym,
Człowiek, co nienawiści wznieci
Szkodę niech większą od mojej poniesie.

Runa odwołująca się do żywiołu ziemi. Wyraża zadośćuczynienie krzywd.
Pieśń o runie siódmej

Siódmą znam: gdybym ujrzał płomień wysoki
Nad towarzyszami w sali,
Nie płonie tak szeroko, bym go nie ugasił;
Taką pieśń umiem śpiewać.

Runa wyraża wzrastanie i odności się do żywiołu ognia.
Pieśń o runie ósmej

Ósmą znam pieśń, co wszystkim jest
Pożyteczna:
Gdy zawiść powstanie wśród władcy synów,
Umiem ją wraz uśmierzyć.

Runa tolerancji. Wyraża panowanie nad emocjami i zrozumienie ich.
Pieśń o runie dziewiątej

Dziewiątą znam, gdy muszę ratować
Mą łódź pędzoną po morzu,
Wicher uspokaję na fali
I uśpię całą wodę.

Runa odnosząca się do żywiołu wody, wyraża ujarzmienie otaczających energii.
Pieśń o runie dziesiątej

Pieśń dziesiątą znam: gdy czarownice ujrzę
Lecące w powietrzu,
Wtedy tak uczynię, że się zabłąkają,
Postaci swej nie odnajdą,
I nie odnajdą swej duszy.

Runa pomocna człow. w tworzeniu plonów. Runa ta odnosi się do żywiołu powietrza.
Pieśń o runie jedenastej

Jedenastą znam: gdy mam na bój
Druhów wieść,
Śpiewam w tarczę, a oni siłą naprzód pędzą, Zdrowi do boju
I zdrowi z boju,
Żadna ich szkoda nie spotka.

Runa zwycięstwa. Wyraża ona zachętę do podjęcia działań.
Pieśń o runie dwunastej

Dwunastą pieśń znam: gdy widzę wisielca
Na drzewie się kołyszącego,
Tak rysuję runy,
Że człowiek zstępuje
I ze mną mówi.

Runa pomocna w dokonaniu życiowej przemiany. Wyraża odrodzenie i przełamanie przeciwieństw losu.
Pieśń o runie trynastej

Pieśń znam trzynastą, gdy chłopca małego
Pokropię wodą;
Nie zginie on, choć w bitwie się znajdzie,
Nie padnie pod ostrzem miecza.

Runa pomocna człow. w działaniu. To runa męskości.
Pieśń o runie czternastej

Czternastą znam, umiem ludziom
Wyliczyć rozmaitych bogów,
Wiem wszystko o Asach i Alfach,
Mało kto spośród mądrych, to wie.

Runa mądrości. Zachęca ona, aby podjąć trud zdobycia wiedzy.
Pieśń o runie pietnastej

Pietnasta pieśń, którą Thjodrörir karzeł
Śpiewał przed drzwiami Dellinga:
Siłę przepowiadał Asom, Powodzenie Alfom,
Jasny umysł Hroptatyrowi.

Runa pomocna człow. w osiągnięciu szczęśccia i zdrowia.
Pieśń o runie szesnastej

Szesnastą znam pieśń, gdy uczciwej dziewczyny
Miłość chę mieć, i rozkosz,
Omamię jej zmysły - śnieżne ma ramiona -
I przemienię wszystką jej wolę.

Runa miłości i partnerstwa.
Pieśń o runie siedemnastej

Pieśń siedemnastą znam: wiem, że mi nie umknie
Młodziutkie dziewczę.

Runa kobiecości i energii żeńskiej.
Pieśń o runie osiemnastej

Pieśń osiemnastą znam, której nigdy nie zdradzę
Żadnej dziewczynie - ni innej niewieście -
Tajemnica jest zachowana, gdy tylko jeden wie.

Runa wyraża świadomość woli. Runa tej pieśni oznacza tajemnicę.
Dokładny opis:
Runicznymi znakami można zapisywać słowa zaklęcia, magiczne napisy na świecach itp.
W piśmie każdy znak odpowiadał jakiejś zgłosce, zaś w magii nazywany był swoją pełną nazwą. W III w. n.e. w Niemczech i Danii stosowano alfabet runiczny złożony z 50 znaków. W Norwegii, pół wieku później, posługiwano się alfabetem złożonym z 60 run, zaś Anglosasi mieli alfabet o ponad 100 znakach. W XI-wiecznej Szkocji znano niemal 2500 znaków runicznych, stosowanych przede wszystkim w celach magicznych.
Runy podzielone są na rodziny zwane aettirami, którym patronują trzej bogowie nordyckiego panteonu.
Pierwszy aettir to rodzina Freya. Runy z tej grupy odnoszą się do miłości, szczęścia, spełnienia seksualnego i życia w ogóle.
Drugi aettir to rodzina Hagala. Runy odnoszą się do rozwoju materialnego, władzy, możliwości i postępu.
Trzeci aettir należy do Tyra. Runy odnoszą się do rozwoju duchowego i emocji. 25 runa nie nosi żadnej inskrypcji i nazywa się Wyrd, Los.

AETTIR FREYA

Feoh - Feoh, Fehu (Frey, bydło) F

W dawnych czasach ta runa oznaczała bydło. Feoh wskazuje na bogactwo, które można łatwo zyskać, ale i stracić.
Feoh symbolizuje witalność i siłę, potęgę finansową i osobiste wzbogacenie. Jest zielonym światłem dla posuwania sytuacji naprzód.
Odwrócony Feoh oznacza stratę, ograniczenia i problemy, które mogą wziąć górę nad naszymi wysiłkami. Odnosi się to również do spraw sercowych.
Działanie: wzmocnienie organizmu zaatakowanego przez chorobę

Ur - Ur, Uruz (moc, tur) U, V

Ta runa symbolizuje tura, jego dzikość i witalność. Przywołuje na myśl elementarną i pierwotną siłę oraz męską energię w nieposkromionej formie. Ur może przedstawiać pionierskiego ducha, szorstki indywidualizm i duchową siłę. Ur symbolizuje dramatyczną zmianę, zwiastuje czas próby.
Odwrócony Ur oznacza, że czeka nas duża, lecz niekorzystna zmiana.
Działanie: runa szczęścia; przy trudnościach w koncentracji i niemożności skupienia się

Thorn - Thorn, Durisaz, Thurisaz (Thor, cierń) Th, D

Reprezentuje cierń, ale także magiczny młot boga Thora, Mjolnir. Może oznaczać wielką siłę i szczęście albo wielkie niebezpieczeństwo i opiekę. Może sygnalizować nadmierną pewność siebie i przestrzegać przed jej skutkami. Oznacza także czas próby.
Odwrócony Thorn wskazuje, że nadchodzą ciężkie czasy, zaś pytającemu trudno będzie osiągnąć sukces.
Działanie: zachęta do zdecydowanego i konsekwentnego, ale wyważonego działania

Ansur - Ansur, Ansuz (Odyn, usta) A

Znany również pod nazwą boskiej runy, Ansur jest poświęcony Odynowi. Ansur kojarzony jest z komunikacją za pomocą słowa pisanego i mówionego. Ansur wróży nadchodzącą zmianę poprzez mowę lub inspirację. Kojarzony jest także z uczeniem się i nauką, w których osiągnie się dobre wyniki. Istotą tej runy jest rada i przemyślenie swoich działań, doradza niespieszne działanie, ponieważ pośpiech może powodować kłopoty. Może także sygnalizować podróż lub wyprawę, niekoniecznie w sensie dosłownym.
Odwrócony Ansur wskazuje złe rady, których nie powinniśmy słuchać. Nie powinniśmy angażować się w sprawy, co do których nie potrafimy podjąć konkretnych i pewnych decyzji.
Działanie: przy chorobach gardła, jąkaniu się, trudnościach z wysłowieniem się

Rad - Rad, Raido, Raidho (ogień, pochodnia) C,K

Kojarzona była z symbolem koła lub wozu. Jednym z jej znaczeń jest podróż i komunikowanie się. Podróż może być fizyczna, rzeczywista lub też oznaczać gotowość do podróży w głąb siebie, często bardzo pomocnych i przynoszących oświecenie. Rad ucieleśnie potrzebę szybkiego działania zgodnie z kierunkiem nadawanym przez wydarzenia. Określa czas podejmowania szybkich decyzji i odrzucenie wszelkich wahań. Może także wskazywać ważne interesy, wydarzenia w życiu zawodowym oraz niespodziewane wiadomości.
Odwrócony sygnalizuje przeszkody i opóźnienia dotyczące wszelkich zamierzeń i spraw bieżących. Ostrzega przed kłopotami w podróży lub o konieczności wyjazdu w bardzo niesprzyjających okolicznościach i pozostawienia domu bez opieki. Może także oznaczać kłopotliwych gości.
Działanie: runa rytmu i tańca; chęć zmiany niezdrowego trybu życia

Ken - Ken, Kaunan, Kenaz (ogień, pochodnia) C, K

Sygnalizuje podarunek. Kojarzony jest z przesileniem wiosennym, porą celebrowania nowego życia, przez co symbolizuje również płodność, nie tylko tę fizyczną, ale i duchową. Ken jest runą męską, odnoszącą się do osoby dominującej w danej sytuacji, która może być ofiarodawcą podarunku. Jeżeli osobą dominującą jest pytający, Ken doradza czy przyjąć oferowany podarunek. Runy otaczające Ken pokazują motywację obdarowujących i to, czy warto je przyjmować. Ken ma także swoje wewnętrzne, mniej oczywiste znaczenie, dotyczące nabywania wiedzy. W dawnej Szkocji słowo "ken" oznaczało "wiedzieć". Pochodnia, którą symbolizuje, jasno wskazuje na oświecenie, intelektualne i duchowe. Może także oznaczać, że to pytający będzie musiał pomóc innym, "oświetlając" ich drogę.
Odwrócony Ken oznacza stratę - w interesach, miłości czy nadziei. Straty te mogą być chwilowe lub permanentne, w zależności od innych run w układzie.
Działanie: przeciw stanom zapalnym, gorączce, oparzeniom i chorobom organów rozrodczych

Geofu - Geofu, Gebo (dar) G

Kojarzony jest z miłością. Zasadniczo jest to runa bardzo sprzyjająca, wskazująca na spokój i wewnętrzne szczęście. Może być jednak również formą ostrzeżenia, mówiącą, że każdy dar, czy to w miłości, czy biznesie, wymaga zapłacenia za niego ceny, jeśli nie w tym życiu, to w następnym.
Geofu w postaciu odwróconej wygląda tak samoi to samo oznacza.
Działanie: przydatna przy leczeniu schorzeń seksualnych i usuwaniu blokad energetycznych

Wynn - Wynn, Wunjo (radość) W, V

Za tą runą kryje się idea szczęścia uzyskanego dzięki giętkości i umiejętności płynięcia z falą, a nie pod prąd. Wskazuje, że szczyt jest blisko i warto zastanowić się nad nowymi, ważnymi zadaniami, które stoją przed nami.
Odwrócony Wynn ostrzega, że wyzwania mogą byćtym razem nie do pokonania. Przyczyną tego może być brak pomocy ze strony innych, mniej zaangażowanych osób lub własnego lenistwa i braku przekonania.
Działanie: daje pogodę umysłu, poprawia samopoczucie, przezwycięża zniechęcenie

AETTIR HAGALA

Hagal - Hagal, Hagalaz (grad, powietrze) H

Reprezentuje opóźnienia i ograniczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na postęp, czy to w życiu codziennym, czy na ścieżce rozwoju duchowego.
Hagal zawsze implikuje ograniczenia, w niektórych przypadkach oznaczam że ktoś lub coś leżące poza naszym zasięgiem tworzy przeszkody w osiągnięciu celu. Hagal ostrzega, że droga nie będzie łatwa i że wiele się wydarzy, zanim dotrzemy do celu. Hagal może sygnalizować wypadek lub chorobę i czas próby, któremu musimy stawić czoło. Czasem może to ustrzec przed popełnieniem nieodwracalnych błędów czy poniesieniem ogromnych strat i dzięki temu Hagal może wskazywać, że coś chroni nas przed klęską.
Odwrócony wygląda i znaczy to samo.
Działanie: przywrócenie harmonii ciała i umysłu, runa chroniąca od ataków

Nied - Nied, Naudiz, Nauthiz (potrzeba) N

Wyrd, czyli przeznaczenie, symbolizuje w układzie runicznym pusta runa Wyrd. Jednak można ją zastąpić runą Nied, którą rządzą Norny, uosobienie kosmicznych sił losu i przeznaczenia.
Runa ta na poziomie materialnym oznacza ograniczenia i ostrzega przed sytuacjami, których nie da się rozwiązać za pomocą gorączkowych działań czy nieprzemyślanych decyzji. W odniesieniu do spraw sercowych oznacza dystans pomiędzy osobami, który powinien zostać pokonany. Nied mówi o duchowym rozwoju przez wzmacniające nas próby i trudności oraz o konieczności budowania siły wewnętrznej, która zasadza się na przeciwstawianiu się przeszkodom, ale także na akceptowaniu losu z pewną dozą pokory.
Nied w postaci odwróconej wygląda w zasadzie tak samo. Jeżli zauważymy takie położenie, to znaczy, że czyjaś postawa jest zmienna, niepewna i może być źródłem kłopotów.
Działanie: przeciw zniechęceniu, depresji i cierpieniu, przy leczeniu chorób dziedzicznych

Isa - Isa, Eisaz (lód) I

Doradza ostrożność i oznacza, że kontynuowanie dotychczasowego postępowania może spowodować trudności. Lepiej "zamrozić" nasze plany na jakiś czas i odczekać, aż pojawią się nowe wskazówki i perspektywy, a my sami dobrze wszystko przemyślimy. Isa zawsze powinna być uznawana za poważne ostrzeżenie. W sprawach serca nie wskazuje na pomyślną przyszłość.
Odwrócona oznacza to samo.
Działanie: zachęta do walki z trudami życia, pobudzenie aktywności

Jara - Jara, Jeran, Jera (ziemia, żniwo, koło) J, Y

Jest runą w pewnym sensie neutralną, o tym samym wyglądzie i znaczeniu w pozycji prostej i odwróconej, ma jednak poważne konotacje, silnie związane z otaczającymi runami. Słowo "żniwa" ma znaczenie pozytywne - czekający "plon" nagród za nasze dotychczasowe działania, może jednak oznaczać bardzo negatywne wyniki, ponieważ nagrody za nasze działania nie zawsze są przyjemne. Wyrok jest "plonem" postępowania przestępcy, zaś nędza wynikiem trwonienia pieniędzy czy lenistwa. Pojawienie się w układzie Jary oznacza czas podsumowania; życie zatoczyło pełne koła i teraz nadeszła pora na zebranie tego, co posialiiśmy. Jara może sygnalizować również zakłócenia w pracy i życiu. Wskazuje na wewnętrze niepokoje, przeciwstawne uczucia i emocje, rozdarcie wewnętrzne, które jednak wkrótce się zakończą. pokój osiągnięty zostanie jednak kosztem pewnych strat.
Działanie: umocnienie w konsekwentnej realizacji zamierzeń

Eihwaz - Eihwaz, Iwaz (śmierć, cis) E, Ei

Runa śmierci symbolizowana jest przez cis, drewno najlepsze do rzeźbienia na nim run. Prawdopodobnie Yggdrasil, Drzewo Świata, było cisem.
Cis był symbolem odrodzenia i sadzono go na cmentarzach. W układzie ma zazwyczaj znaczenie pozytywne. Wskazuje na bliskość celu, którego osiągnięcie zależy od odrobiny konsekwencji i cierpliwości. W sensie magicznym oznacza, że mamy możliwość znalezienia się na bezpiecznym i silnym terytorium. Wedle prastarej wiedzy cis prowadził dusze umarłych na drugą stronę. W interpretacji należy zwrócić baczną uwagę na otaczające runy, aby zauważyć ewentualne niebezpieczeństwa czy opóźnienia oraz wskazówki, jak można uniknąć kłopotów.
Odwrócony oznacza to samo.
Działanie: chroni przed wszelkimi negatywnymi wpływami

Peorth - Peorth, Perdo, Perthro (palenisko, pytanie) P

Jej nazwę tłumaczono jako:palenisko, pytanie lub drzewo owocowe. Łączy się z grami, ryzykiem i przez to z mocą Wyrd. Wiąże się także z tańcem i muzyką sakralną oraz bardami.
Pojawienie się tej runy w układzie sygnalizuje nierozwiązane sprawy w życiu pytającego. Wkrótce jakaś ukryta sprawa zostanie ujawniona. Peorth może reprezentować sekret albo coś, czego się wstydzimy czy nie chcemy o tym pamiętać. Może również stanowić podpowiedź i oznaczać, że nie jesteśmy do końca szczerzy sami przed sobą, szczególnie w kwestiizadawanego pytania, i tak naprawdę pytamy o coś innego. Peorth może oznaczać, że w jakiś zaskakujący, lecz pozytywny sposób zakończy się romans lub że czeka na nas niespodziewany spadek, fizyczny lub duchowy. może także mieć powiązania z hazardem i oznaczać, że pora ponieść ryzyko dla finansowego zysku.
Odwrócony Peorth wskazuje, że odkryty sekret nie będzie przyjemny dla osób zaangażowanych. Jeżeli ktoś kryje jakąś mroczną tajemnicę, może to oznaczać, żę pozna ją świat. Przestrzega także przed nadmiernym zaufaniem i dzieleniem się swoimi tajemnicami, których ktoś może nie dochować.
Działanie: pomaga dostrzec rzeczy najważniejsze

Eolh - Eolh, Elahaz (ochrona, łoś) Z

Jest to runa ochrony. Jej magiczne imię pochodzi od gigantycznego łosia, który przemierzał lasy prastarej Europy. Runy tej używano do ostrzegania przechodniów przed wchodzeniem na cudzy teren oraz noszono jako amulet. Znak graficzny sugeruje, że Eolh jest również związany z boginią miłości.
Eolh jest czarem ochronnym i zawsze, kiedy się pojawia w układzie, przynosi bardzo optymistyczną wiadomość. Nazwa Eolh odnosi się do łosia lub bursztynu. Runa ta pokazuje, że jesteśmy chronieni przed niebezpieczeństwem i przeciwnościami w czasie naszego pytania. Sygnalizuje także, że mogą pojawić się jakieś nowe siły i możliwości (np. praca, miłość).
Odwrócony oznacza, że dana osoba pytająca została lub zostanie oszukana i wystawiona do wiatru przez osoby z najbliższego otoczenia, czy to w sprawach zawodowych, czy miłosnych.
Działanie: przydatna w obronie przed szkodliwym promieniowaniem

Sigel - Sigel, Sowelo, Sowulo, Sowillo, Sowilo, Victoria (Słońce) S

Symbolizuje siły życiowe ogólnie oraz siły witalne istniejące w każdej rzeczy. Jest runą pozytywną i przepowiada dobre rzeczy, szczególnie w kwestiach zdrowotnych. Kojarzony jest z wigorem i witalnością. Może implikować, że ostatnio mocno się nadwerężyliśmy i potrzeba nam odpoczynku i odprężenia.
Odwrócona znaczy to samo.
Działanie: zaktywizowanie czakramów oraz wzmocnienie siły woli

AETTIR TYRA

Tyr - Tyr, Tiwaz (Tyr) T

Tyr, zwany też Tew lub Tiw, był jednym z najważniejszych bóstw Aesiru, bogiem wojny.
Kiedy runa Tyr pojawia się w układzie, sygnalizuje, że pytającego czekają wielkie wyczyny, które wymagają sporych rezerw energii moralnej i fizycznej. tyr jest runą wojny i przepowiada rozlew krwi, w sensie rzeczywistym lub w przenośni - zwycięstwo jest pewne, jeżeli warunki zostaną spełnione.
Odwrócony Tyr oznacza, że pytający jest osłabiony i musi wykrzesać z siebie całą energię, aby odnieść zwycięstwo.
Działanie: do przezwyciężenia konfliktów wewnętrznych

Beorc - Beorc, Berkanan, Berkano (brzoza) B

Symbolizuje matkę, źródło ciepła i pokarmu w sensie fizycznym i duchowym. Zapowiada zwycięstwo poprzez ciężką pracę, uwagę i poświęcenie.
Odwrócony wskazuje na bezpłodność, trudności i nieporozumienia, często w domu i rodzinie.
Działanie: uodpornienie przed utratą energii

Eoh - Eoh, Ehwaz (koń) E

Znaczenie tej runy jest w dużej mierze neutralne, wskazuje na podróże i prawdopodobieństwo zmiany horyzontów. Zmiana nie będzie wielkim zaskoczeniem, ponieważ sytuacja ewoluuje już od jakiegoś czasu. W sensie duchowym Eoh może mówić o konieczności zacieśnienia więzi emocjonalnych z bliskimi i zastanowienia się nad włlasnymi uczuciami.
Odrwócony także zapowiada podróż, jednak taką, która wypadnie w nieodpowiednim momencie i wynika raczej z konieczności niż z potrzeby.
Działanie: wspomaga procesy integracji, uczy partnerstwa

Mann - Mann, Mannaz (człowiek) M

Ta runa pragnie nauczyć nas, że jesteśmy osamotnieni i możemy liczyć tylko na siebie, jednak nie jesteśmy na świecie sami. Kiedy w układzie pojawia się Mann, oznacza to, że osoba pytająca utraciła w jakimś stopniu rozeznanie w sytuacji, potrzebuje rady i wyjaśnienia okoliczności. Jednak poszukiwana odpowiedź i rada tkwi najczęściej wewnątrz, nie na zewnątrz. Mann przestrzega również przed egoizmem i przesadnym skupieniem na sobie, kosztem innych ludzi i matki-ziemi. Jednocześnie Mann może doradzać objęcie bardziej samotnej ścieżki, bez polegania na innych.
Odwrócony oznacza, że otaczają nas ludzie, którzy wcale nie dbają o nasze interesy. Ktoś lub coś stoi nam na drodze do osiągnięcia celu.
Działanie: pomaga zintegrować człowieka z rodziną lub społeczeństwem

Lagu - Lagu, Laukaz, Laguz (Woda) L

Lagu zwraca uwagę na ukryte strony naszej osobowości. Lagu implikuje, że czas wsłuchać się w głos wewnętrzny i wyciszyć nieprzerwany szum dobiegający z zewnątrz. Lagu doradza płynięcie z falą, a nie pod prąd i oznacza receptywność.
Lagu odwrócony wskazuje na słabość i możliwość zdrady. Podświadoma część umysłu jest skonsternowana, co może okazać się kłopotliwe.
Działanie: runa wodna; wzmacnia działanie ziół, pomaga pokonywać zrządzenia losu

Ing - Ing, Ingwaz (płodność) Ng

Podstawowa runa, symbolizująca kobietę, brakującą część, dopełnienie. Ing wskazuje, że pytający ma jakieś kłopoty, jednak zła passa już się kończy. Zmiany na horyzoncie powinny zwiastować szczęście i spełnienie. Ważne jest jednak pamiętanie o zasadzie, że nie ma nic za darmo.
Odwrócona znaczy to samo.
Działanie: zalecana kobietom w ciąży

Daeg - Daeg, Dagaz (dzień, świt, światło) D

Wskazuje na Słońce, powstanie, jest runą nowych początków. Najczęściej dotyczy stanu ducha, a nie spraw materialnych, chociaż może również zapowiadać wzrost i zmianę w kwestiach finansowych. Może także wskazywać na pogodzenie się z sytuacją i zaprzestanie skazanej na niepowodzenie walki z losem. Sukces można osiągnąć równie dobrze przez odpuszczenie i pogodzenie się, jak poprzez zaciętą walkę z siłami życia i natury.
Odwrócony znaczy to samo.
Działanie: pomaga wyjść z zaślepienia i beznadziejności

Othel - Othel, Odala, Othala (dom) O

Reprezentuje własność, ziemię, budynki, najważniejszą część naszego życia - dom. Sygnalizuje, że wraz ziemią bierzemy na siebie odpowiedzialność, tak samo jak przy każdej innej rzeczy, którą bierzemy w posiadanie. Othel radzi, aby uporządkować wszystkie sprawy związane z domem, zarówno te fizyczne, jak i duchowe.
Odwrócony oznacza, że nie możemy oczekiwać pomocy ze strony rodziny. Musimy zmierzyć się samotnie z tym, co nas czeka, czy jest to dobre, czy złe.
Działanie: pomocna przy diagnozowaniu i leczeniu chorób o podłożu genetycznym

Wyrd - Wyrd (los)

Na tej runie nie widnieje żaden znak. Uznaje się go za tajemnicę życia i natury, ich nieodgadniony wpływ na nasze życie. Oznacza tajemnice kryjące się w naszym życiu i fakt, że z pewnymi rzeczami trzeba się pogodzić, ponieważ nie potrafimy ich zmienić.
Strona główna

Magia

Parapsychologia

Glosariusz

Pliki

Bibliografia

body>