korepetycje z matematyki
Informacje ogólne

Liceum / Technikum

Szkoła podstawowa

SZKOLNA LIGA ZADANIOWA W SP6 JELENIA GÓRA


W roku szkolnym 2013/2014 w SP6 Jelenia Góra organizowana jest "Liga zadaniowa". Poniżej przedstawione są zadania do rozwiązania dla uczniów klas piątych i szóstych .
Regulamin Ligi Zadaniowej
Zadania dla klasy 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZADANIA DLA KLAS 5 I 6
IX zestaw - termin do 16 V 2014 r. przedłużony do 23 V 2013 r.
-->Zad.1.(1 punkt). Lusia ma w swoim akwarium gupiki i welonki. Liczba welonków stanowiła dziesiątą część wszystkich rybek. Dziś Lusia sprezentowała dwa welonki swojej koleżance i teraz liczba welonków stanowi szesnastą część liczby wszystkich rybek. Ile gupików ma Lusia w akwarium?
-->Zad.2.(1 punkt). Dwa okręgi mogą rozciąć całą płaszczyznę na co najwyżej 4 obszary. Na ile najwyżej obszarów mogą rozciąć całą płaszczyznę trzy okręgi?
-->Zad.3.Ile jest różnych prostokątów o obwodzie 100cm i wymiarach będących całkowitymi liczbami centymetrów?(1 punkt).

VIII zestaw - termin do 16 IV 2014 r.
-->Zad.1.(1 punkt). Wojtek, przygotowując prezent dla Asi, włożył go do małego pudełka, to pudełko włożył do większego, a to do jeszcze większego, przy czym każde następne pudełko całkowicie mieściło się w poprzednim. Ustal, w jakiej kolejności brał pudełka, jeśli wiadomo, że:
- pudełko żółte jest prostopadłościanem o objętości 12 144 cm3 i jedna z jego ścian ma wymiary 23 cm i 24 cm,
- pudełko zielone jest sześcianem o objętości 8000 cm3,
- pudełko różowe jest sześcianem o sumie długości wszystkich krawędzi równej 312 cm.
-->Zad.2.(1 punkt). Asia ma dwa rodzaje kostek sześciennych - mniejsze o krawędzi 1 cm i większe - o krawędzi 2 cm. Zbudowała z nich dużą kostkę sześcienną o krawędzi 5 cm, używając najmniejszej możliwej liczby elementów. Ile kostek każdego rodzaju użyła?
-->Zad.3.(1 punkt). Grzesiek postawił na poziomym blacie stolika naczynie w kształcie sześcianu o krawędzi wewnętrznej 20 cm. Na jego dnie położył szklaną sześcienną kostkę o krawędzi 10 cm. Do tak przygotowanego miniakwarium dla złotej rybki wlał 5 litrów wody. Czy cała kostka będzie zalana wodą? Jak wysoko będzie sięgał poziom wody w tym naczyniu?

VII zestaw - termin do 28 III 2014 r.
-->Zad.1.(1 punkt). W pięciokącie jedna z przekątnych ma długość 7 cm, a druga - wychodząca z tego samego wierzchołka - 8 cm. Przekatne te podzieliły cały pieciokąt na trzy trójkąty - każdy o obwodzie 20 cm. Ile wynosi obwód pieciokąta?
-->Zad.2.(1 punkt). We wtorek pani Asia zapłaciła 6,30 zł za półtora kilograma truskawek. W środę truskawki były dwukrotnie tańsze niż we wtorek, a w czwartek potaniały jeszcze o 70 gr na kilogramie. Ile kilogramów truskawek może kupić pani Asia w czwartek za 7 zł?
-->Zad.3.(1 punkt). Kwadrat ABCD podzielono na trzy części odcinkiem EF (E - środek boku AD, F - środek boku DC) i odcinkiem BG (G - środek odcinka EF). Jedna z części - czworokąt - ma pole równe 28 cm2. Oblicz pole kwadratu.

VI zestaw - termin do 31 I 2014 r.
-->Zad.1.(1 punkt). W sadzie rosną jabłonie i grusze. Razem 120 drzew. Połowa wszystkich grusz to tyle samo co jedna ósma jabłoni. Ile jest w tym sadzie grusz, a ile jabłoni?
-->Zad.2.(1 punkt). Monika otrzymała od rodziców pewną kwotę na dwutygodniowy wyjazd. W pierwszym tygodniu wydała dwie piąte tej kwoty, a w drugim - czwartą część reszty. Pozostało jej 45 zł. Oblicz, ile pieniędzy Monika otrzymała od rodziców.
-->Zad.3.(1 punkt). Szerokość prostokąta jest sześć razy mniejsza od jego długości. Obwód prostokąta ma wynosi dwadzieścia dwa i dwie piąta centymetra. Oblicz pole tego prostokąta.

V zestaw - termin do 20 XII 2013 r.
-->Zad.1.(1 punkt). Oblicz: 30 + 0,3 liczby [40+0,4 liczby(50+0,5 liczby 50)].
/5-klasiści mogą działania wykonywać na ułamkach zwykłych/
-->Zad.2.(1 punkt). Pradziadek Radka, twojego rówieśnika, urodził się jeszcze w XIX wieku, w roku, którego numer jest liczbą podzielną przez 24 i mającą sumę cyfr 24, a umarł w XX wieku, w roku, którego numer ma takie same dwie własności. Ile lat żył pradziadek Radka?
-->Zad.3.(1 punkt). Janek kupił jeden i jedną piątą kilograma ziemniaków. Za zakupy zapłacił półtora złotego. Ile kosztował kilogram tych ziemniaków?

IV zestaw - termin do 22 XI 2013 r. /przedłużone do 6 XII 2013 r./
-->Zad.1.(1 punkt). Jeżeli sumę liczb: jedna trzecia, jedna siódma oraz jedna czterdziesta druga pomnożymy przez dwa to otrzymamy pewną wartość. Jaką liczbą należy zastąpić tę sumę, aby wartość tego działania wzrosła o 4?
-->Zad.2.(1 punkt). Aby dodać trzy ułamki, z których każdy jest inny, Asia sprowadziła je do najmniejszego współnego mianownika równego 12. Po dodaniu otrzymała wynik równy 1. Jakie ułamki mogła dodać Asia? Podaj wszystkie możliwości.
-->Zad.3.(1 punkt). Ile co najmniej monet potrzeba, aby uzyskać kwotę 99,99 zł?

III zestaw - termin do 11 XI 2013 r.
-->Zad.1.(1 punkt). Prostokąt o polu 100 cm2 podzielono na trzy prostokąty, z których jeden ma obwód 21 cm i długość 8 cm, a drugi ma obwód 23 cm i szerokość 1,5 cm. Oblicz pole trzeciego prostokąta.
-->Zad.2.(1 punkt). Wojtek miał w skarbonce monety pięćdziesięciogroszowe i dziesięciogroszowe - razem 40 sztuk. Pewnego razu zamienił połowę posiadanych pięćdziesięciogroszówek na dziesięciogroszówki i ma teraz w skarbonce łącznie 60 monet. Ile jest teraz wśród nich dziesięciogroszówek?
-->Zad.3.(1 punkt). Ile jest czterocyfrowych liczb podzielnych przez 4 o sumie cyfr równej 4?
Odp.: Zad.1. 65 cm2. Zad.2. 50 sztuk. Zad.3. 7 liczb.

II zestaw - termin do 25 X 2013 r.
-->Zad.1.(1 punkt). Aby zapisać pewną liczbę dwucyfrową i wszystkie jej dzielniki, wystarczy użyć cyfr: 1,3,5,6 - każdej przynajmniej raz. Podaj tę liczbę oraz wszystkie jej dzielniki.
-->Zad.2.(1 punkt). Wojtek chciał kupić w sklepie obok swojego domu mandarynki, które kosztowały 3,60zł za 1kg. Asia powiedziała mu, że w hipermakecie Chrabąszczyk są one o jedną czwartą tańsze. Niestety, ten hipermarket jest bardzo daleko i trzeba w obie strony jechać autobusem. Mama pojechała razem z Wojtkiem i kupili 2,5kg mandarynek. Czy warto było jechać, jeśli bilet w jedną stronę dla Wojtka kosztował 0,90zł, a dla mamy - 1,60zł?
-->Zad.3.(1 punkt). Ile minut brakuje do godziny 12.00, jeżeli pięćdziesiąt minut temu było cztery razy tyle minut po godzinie 9.00?
Odp.: Zad.1. Liczba 65. Zad.2. Nie warto. Zad.3. 26 minut.

I zestaw - termin do 11 X 2013 r.
-->Zad.1.(1 punkt). Wypisz wszystkie liczby czterocyfrowe, w których pierwsza i ostatnia cyfra są równe 1, a suma wszystkich cyfr jest równa 8.
-->Zad.2.(1 punkt). Używając jedynie liczb zapisanych samymi jedynkami, utwórz sumę mającą jak najmniej składników i równą 7531.
-->Zad.3.(1 punkt). Jaka jest następna liczba tego szeregu?
4, 8, 15, 30, 37, 74, ?
Odp.: Zad.1. 1061,1151,1241,1331,1421,1511,1601. Zad.2. sześć 1111,siedem 111,osiem 11. Zad.3. 81.

Rozmiar: 4196 bajtówpoczta