Żywienie

Dobry granulat powinien 
zawierać minimum 16% białka, 
14,5% włókna oraz 2 400kcal 
energii.
W zależności od wytwórni ceny 
1kg granulatu wahają się od 0,80 
do 1,10zł.
Granulatu nie wolno 
przetrzymywać więcej niż 3 
miesiące.

ŻYWIENIE PASZAMI GRANULOWANYMI

Dzienne dawki granulatu: 

·         Króliki dorosłe - samce i samice w spoczynku - 150g; 

·         samice kotne - 200g; 

·          samice z młodymi - do 1 200g.

·         Średnie dawka dzienna dla królików dorosłych wynosi 250g.

·         Króliki młode w okresie tuczu - od 100g,  (zaraz po odsadzeniu do 150g na zakończenie tuczu w wieku 90 dni)


Przy żywieniu granulatem zwierzęta muszą mieć zapewniony stały dostęp do wody pitnej.

 

Żywienie tradycyjne

Dobowe dawki pokarmowe w różnych stanach fizjologicznych.

Przykładowe, dzienne dawki pokarmowe dla królików młodych

(w gramach na jedną sztukę)

Wiek królika w dniach

Pasze treściwe

Ziemniaki

Pasze soczyste*

Siano

Lato

Zima

Lato

Zima

Lato

Zima

Lato

Zima

30 – 60

30

40

30

40

300

150

20

50

60 – 90

40

50

50

60

500

250

30

120

90 – 120

50

60

70

80

650

250

30

150

120 - 150

60

70

70

80

700

250

30

150

 

Przykładowe dzienne dawki pokarmowe dla królików dorosłych

(w gramach na jedną sztukę)

 

Króliki dorosłe

Pasze treściwe

Ziemniaki

Pasze soczyste*

Siano

Lato

Zima

Lato

Zima

Lato

Zima

Lato

Zima

W okresie rozrodu

70

120

60

100

1 200

500

80

200

W okresie spoczynku

40

50

20

70

800

200

50

150

*w okresie lata – zielonki, w okresie zimy – okopowe

 

Przykłady zestawów paszowych dla stada podstawowego na okres zimowy w przeliczeniu na jedną sztukę (w gramach).

Zestaw I

Marchew lub buraki pastewne              300

Siano                                                     70

Jęczmień                                               40

Chleb czerstwy                                     20

Polfamix KF                                         1,5

 

Zestaw II

Owies                                                   30

Buraki cukrowe                                    800

 

Zestaw III

Ziemniaki parowane                             100

Otręby pszenne                                     20

Owies                                                   30

Kukurydza śrutowana                          20

Odpady warzyw                                   20

Siano                                                     60

Polfamix KF                                         1,5

 

Zestaw IV

Owies                                                   30

Siano                                                     50

Buraki cukrowe                                    600

 

Zestaw V

Marchew lub buraki pastewne              150

Jęczmień                                               40

Ziemniaki parowane                             80

Siano                                                     60

Otręby pszenne                                     20

Polfamix KF                                         1,5

 

Zestaw VI

Owies                                                   30

Siano                                                     100

Buraki pastewne                                   400

 

Podane powyżej zestawy paszowe należy stosować zamiennie, nie wolno podawać jednego z zestawów przez dłuższy czas. Najlepiej byłoby rozłożyć zestawy na kolejne dni tygodnia, tak aby zestawy zawierające Polfamix stosować na przemian z zestawami bez witamin. W chowie przemysłowym najwygodniejsze w stosowaniu są mieszanki granulowane pełnoporcjowe, zawierające w swym składzie wszystkie niezbędne składniki pokarmowe.