Technologia

 

Pawilon na 600 samic w ZD IZ Chorzelów

Warunki zoohigieniczne

1.      temperatura – minimalna - 12oC; optymalna – 18oC – 22oC; maksymalna – 26oC

2.      szybkość przepływu powietrza – 0,25 m/sek

3.      wymiana powietrza – zima 0,8m3/h/kg; lato –4m3/h/kg

4.      wilgotność maksymalna – 75%

5.      oświetlenie – stado produkcyjne – 70lux; sektor tuczu – 50lux

Żywienie

1. Ilość dni żywieniowych

-         dorosłe – 365 dni

-         młodzież – 60 dni

2. Średnie dzienne dawki granulatu dla jednej sztuki w kilogramach

-         samce dorosłe – 0,15

-         samice dorosłe (nie kotne i w pierwszej połowie kotności)– 0,2

-         samice dorosłe (kotne i z młodymi) – 0,6

-         młodzież w okresie tuczu –0,12

3. Zapotrzebowanie na wodę w ciągu doby (stały dostęp)

-         króliki dorosłe – 0,5 – 1,5 litra

-         króliki młode – 0,2 – 0,5 litra

Produkcja żywca

1.      Stosunek samic do samców 8 : 1

2.      Brakowanie stada 100%

3.      Średnia ilość miotów w roku od jednej samicy (stanowiska wykotowego) – 6

4.      Średnia ilość królików sprzedanych od jednej samicy (stanowiska wykotowego) w roku – 36

 

Klatki w ZD IZ Chorzelów

 

 

Drabinka na siano

 

Schemat klatek

 

 

Klatka drewniana

Wykotnica drewniana

Poidło i karmidło