Lena Tall
TAROT

0-692 242 867

(spotkania osobiste - Warszawa)"...Karty zawsze mówią więcej, niż jesteśmy w stanie odczytać, a to, co czytamy, stanowi zaledwie minimalną cząstkę tego, co Tarot kryje w sobie. Interpretator jest tylko Głupcem i pozostaje Głupcem. Nikim więcej."

(Jan Witold Suliga: Tarot. Karty, które wróżą. Łódź 1990)