Logo
-

Historia

[ HISTORIA OGÓLNA ] [ HISTORIA O.S.P. ] [ HISTORIA PKP I PKS ] [ HISTORIA OŚRODKA "ŚWIT" ]
[ ŁASKARZEW 1939-1945 ] [ GENEZA l PRZYCZYNY WALK O ŁASKARZEW 12-17 IX 1939 ROKU ]
[ HISTORIA PARAFII ] [ PACYFIKACJA WANAT ] [ HISTORIA PEWNEGO POMNIKA ]
[ HISTORIA RODZINY PROCZKÓW ]

HISTORIA PEWNEGO POMNIKA

Krzysztof Kuśmierczyk, Paweł Trzaskowski

     I. GENEZA I PRZYCZYNY WALK O ŁASKARZEW.
     II. ŻYCIORYS por. TOMASZA JABŁKOWSKIEGO.
     III. POMNIK.

III. POMNIK.

"Przechodniu pochyl się w hołdzie bohaterskim
obrońcom Łaskarzewa. Żołnierzom 44 pp.13 DP
poległych w dniach 15-17 września 1939r.
w miejscu śmierci ppor. Tomasza Jabłkowskiego''

inicjatywy Towarzystwa Miłośników Kultury i Historii Łaskarzewa został wzniesiony pomnik, a stało to się za sprawą składek zebranych od mieszkańców Łaskarzewa na ten szczytny cel. Wydarzenia, które rozegrały się podczas kampanii wrześniowej 1939 r. w Łaskarzewie pozostawiły trwały ślad w historii naszego miasta. Obraz tych tragicznych wydarzeń coraz bardziej zacierał się, a dla młodego pokolenia te dni stały się bardzo odległe niezrozumiałe i nieczytelne. Dlatego należało przywrócić świadomość tamtych dni, oraz utrwalić pamięć o tych, którzy dobro ojczyzny cenili bardziej niż własne życie. To oni pozostali wśród nas na zawsze, a wdzięczność nakazuje oddać hołd, co też się po 57 latach stało. Wybudowano pomnik, który został poświęcony i odsłonięty w 15.09.1996r. Forma i kształt tego pomnika są surowe i tragiczne w swojej wymowie. Przedstawiają wbity bagnet karabinu w granitowy blok symbolizujący ziemię oraz leżący obok żołnierski hełm. Karabin ten przyjął formę stylizowanego krzyża. Napis na cokole nakazuje przechodniowi pochylić się w tym miejscu uświęconym krwią żołnierzy i ich dowódcy, którzy legli tu w czasie kampanii wrześniowej w 1939 r.

     Stało się to możliwe dzięki ofiarności mieszkańców Łaskarzewa, instytucji i osób związanych z Łaskarzewem więzami krwi lub pobytem w naszym mieście w przeszłości. Dzięki składkom zbieranym przez członków Zarządu Towarzystwa i wpłatom na konto budowy możliwe było wybudowanie pomnika wdzięczności. Niech przypomina dziś i jutro, że największą wartością jest Ojczyzna, za którą tylu oddało życie. Żeby pomnik mógł przyjąć postać materialną, potrzebna była praca wielu osób. Zbiórkę pieniędzy prowadzili członkowie Zarządu Towarzystwa. Autorem projektu, w/g którego wzniesiony został pomnik był p. mgr inż. Tadeusz Górecki. Przygotowawcze prace ziemne z ramienia F.O.K Pollena wykonywali Edward Trzaskowisk i Wiesław Siejka, pozostałe prace ziemne wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej. Wykonawcą cokołu i montażem pomnika kierował szef firmy kamieniarskiej p. Zenon Benicki. Główny element pomnika-karabin, konstrukcja stalowa spawana wykonała firma ''Stawex'' z Maciejowic. Kostkę brukową wokół pomnika sfinansowała Wspólnota Gruntów z Łaskarzewa, natomiast hełm spoczywający na cokole wykonała firma odlewnicza z Czerska. Prace porządkowe wykonała ekipa żołnierzy z ośrodka "Promnik" za zgodą p. kpt. Dariusza Adamczyka.

     Dnia 15 września 1996r. o godz.10.00 zaciągnęli wartę honorową przy pomniku żołnierze 9 Podlaskiej Brygady Zmechanizowanej z Siedlec. O tej samej godzinie w kościele parafialnym rozpoczęła się msza św. koncelebrowana przez J.E. ks. bp. dr Jana Mazura z Siedlec, J.E. Ks. Bp. Stanisława Szyrokoradiuka ordynariusza Diecezji Żytomierskiej z Kijowa ks. płk Stanisława Talarka i ks. kanonika Eugeniusza Syczewskiego proboszcza naszej parafii, w intencji poległych w obronie Łaskarzewa. Msza św. odbyła się z udziałem pocztów sztandarowych, orkiestry wojskowej, Kompanii Honorowej, która wystawiła 9 PBZ, zaproszonych gości, władz szczebla państwowego, wojewódzkiego i rejonowego, rodziny św. pam. ppor.Tomasza Jabłkowskiego, honorowych członków Towarzystwa M.H. i K. Łaskarzewa, mieszkańców Łaskarzewa i okolic.

     Homilię podczas Mszy św. wygłosił J.E. Ks. Bp. Jan Mazur. Po zakończonej mszy św. sformowano pochód, który ulicą Warszawską udał się pod pomnik. Czoło pochodu stanowili żołnierze na koniach, następnie orkiestra wojskowa, kompania honorowa, poczty sztandarowe, zaproszeni goście, delegacje zakładów pracy, młodzież, harcerze i mieszkańcy miasta. Przy pomniku orkiestra odegrała hymn państwowy po czym burmistrz miasta powitał uczestników uroczystości: J.E. Ks. Bp. Jana Mazura , min. Tadeusza Kociszewskiego reprezentującego Kancelarię Prezydenta RP, gen. dyw. Leona Komornickiego - zastępcę Szefa Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Zygmunta Skuzę - zastępcę D-cy Warszawskiego Okręgu Wojskowego, przedstawiciela Ordynariatu Polowego WP kapelana mjr Marka Pietusiaka, oficerów Warszawskiego Okręgu Wojskowego, senatora RP Jana Orzechowskiego, władze wojewódzkie i terenowe, rodzinę św. pam. ppor. T. Jabkowskiego, przedstawicieli instytucji, zakładów pracy, organizacji społecznych i kombatantów, honorowych członków Towarzystwa, mieszkańców miasta i wszystkich uczestników.

     Następnie Prezes Towarzystwa Waldemar Trzaskowski wygłosił okolicznościowy referat, w którym przedstawił przebieg bitwy obronnej o Łaskarzew we wrześniu 1939r. Podziękował wszystkim, dzięki którym powstał pomnik. Poświęcenia Pomnika dokonał J.E. ks. bp. Jan Mazur w asyście ks. kanonika Eugeniusza Syczewskiego i ks. kapelana płk Talarka. Odsłonięcia pomnika dokonali: córka śp. ppor. Jabłkowskiego pani Ewa Jabłkowska - Mackiewicz w asyście pana Gabrela Guzewicza - uczestnika II Wojny Światowej i prezesa Towarzystwa W. Trzaskowskiego. Następnie odczytano apel poległych przy werblach orkiestry. Kompania WP oddała salwę honorową. Nastąpiły przemówienia: p. Ewy Jabłkowskiej-Mackiewicz, gen. dyw. Leona Komornickiego, p. Sabczaka - delegata wicepremiera, po czym złożono wieńce i kwiaty.

     Opiekę nad pomnikiem sprawuje Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łaskarzewie.

[Poprzednia strona] 1 | 2 | 3

[Powrót do początku strony]