Logo
-

Aktualności

Terminy wymiany prawa jazdy i dowodu osobistego.

Wprowadzono obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r. w następujących terminach:

  1. Od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r. - dowody wydane w latach 1962 - 1972,
  2. Od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. - dowody wydane w latach 1973 - 1980,
  3. Od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. - dowody wydane w latach 1981 - 1991,
  4. Od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. - dowody wydane w latach 1992 - 1995,
  5. Od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.- dowody wydane w latach 1996 - 2000

Ustalono następujące terminy wymiany dokumentów (prawa jazdy):

  1. wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 1984r. do dnia 30 kwietnia 1993r. - należy wymienić do dnia 30 kwietnia 2005r.,
  2. wydanych w okresie od dnia 1 maja 1993r. do dnia 30 czerwca 1999r. - należy wymienić do dnia 30 czerwca 2006r.,
  3. wydanych po dniu 1 lipca 1999r. należy wymienić do dnia 30 czerwca 2006r.,
  4. Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1992r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995r. Nr 104, poz. 515) wymienia się do dnia 31 grudnia 2002r.
Dokumenty podlegające wymianie tracą ważność po upływie ustalonych terminów.

Źródło: Biuletyn Informacyjny Nasz Wspólny Powiat

[Powrót do początku strony]