www.Kozieglowy.of.pl Strona główna
Home
Mapka Koziegłów
Mapka
 Wersja Niemieckojęzyczna
Nasz Biznes
Biznes
 Wersja Polskojęzyczna
Rozrywka
Rozrywka
 Wersja Anglojęzyczna
Wyślij kartkę lub list
znajomi

Moje miasto Twoja reklama u nas

  Przedszkole Publiczne w Koziegłowach

Początki placówki przedszkolnej w Koziegłowach sięgają 1919 r., kiedy to Rada Opiekuńcza Miasta Koziegłowy zorganizowała przedszkole w miasteczku. Mieściło się ono w prywatnym budynku na piętrze w jednej, dużej sali; nie posiadało żadnego placu zabaw.
Rada Opiekuńcza zakupiła na potrzeby placówki ławki, które były jednak za duże i niewygodne dla małych dzieci.

Do przedszkola zgłosiło się dużo dzieci, lecz ze względu na warunki lokalowe przyjęto tylko 68.
Zajęcia trwały od godz. 7.30 do 12.30 potem dzieci wychodziły do domu na obiad i wracały o godz. 13.30, a opuszczały placówkę o godz. 16.00. Kierowniczką i wychowawczynią była wówczas Maria Cesarz.

Pod koniec 1920 roku z amerykańskich darów - „Care" dzieci przedszkolne otrzymywały na śniadanie kubek mleka i bulkę. Znalazły się pieniędze na zakup 60 krzesełek i 10 stolików, tablicy, szaty na pomoce naukowe oraz umywalni. Pieniądze te pochodziły z przedstawień amatorskich, zabaw tanecznych oraz ze sprzedaży koszyczków, bombonierek wykonywanych przez dzieci. Z własnych funduszy kupowano węgiel, gdyż Rada Opiekuńcza na bieżąco opłacała tylko lokal, wychowawczynię i sprzątaczkę.

W latach 1922-1928 przedszkole w Koziegłowach prowadziła Zofia Chwist. Złe warunki lokalowe spowodowały w 1928 roku likwidację placówki przedszkolnej w Koziegłowach.

Po II wojnie światowej mieszkańcy Koziegłów zwrócili się z prośba do pierwszej kierowniczki, Marii Cesarz, z prośba o ponowne zorganizowanie przeszkola. Cesarz rozpoczęła organizowanie nowego przedszkola po dokładnym rozeznaniu się w sytuacji.

Rodzice zakupili najpotrzebniejsze sprzęty: stoliki, krzesełka, ręczniki. Ks. proboszcz bezinteresownie oddal do dyspozycji przedszkola salę nad nieczynnym kościółkiem św. Barbary.
Przy kościele zorganizowano ogródek zabaw dziecięcych. Maria Cesarz, jako organizatorka placówki, z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach otrzymała nominację na stanowisko kierowniczki przedszkola.


Kościół p.w. św. Barbary w Koziegłowach


Do przedszkola uczęszczało wówczas 60 dzieci i zajęcia trwały od godz. 8.00 do 15-tej, ponieważ nie było w placówce dożywiania.

Po dwóch latach w kościółku zawalił się sufit i przedszkole zostało przeniesione do budynku liceum. Dzieciom przydzielono jedną salę i kuchnię, gdyż w tym czasie otrzymywały posiłek z funduszu inspektoratu Oświaty.

W roku 1949 dzieci podzielono na dwie grupy, ponieważ przybyła nowa wychowawczyni. Niestety obydwie grupy przebywały w jednej sali. W 1950 r. liceum odebrało salę przedszkolu, wobec czego dzieci przeniesiono do budynku starej szkoły przy ul. Kościelnej. Tu była także jedna sala oraz kuchnia przerobiona z dawnej komórki. W pomieszczeniu było ciemno, wilgotno i zimno. W związku z tym kierowniczka kilkakrotnie zwracała się do władz miasta o znalezienie lepszego lokalu dla potrzeb przedszkolaków. Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej wynajął lokal w prywatnym budynku przy ul. 3 Maja.
Placówka przedszkolna mieściła się w tym lokalu do 1968 r.


Przedszkole Publiczne w Koziegłowach


Za kierownictwa Danuty Dudek Inspektorat Oświaty w Myszkowie w 1966 r. rozpoczął remont budynku policealnego w Koziegłowach, przeznaczając go na placówkę przedszkolną w Koziegłowach. Dzięki wydatnej pomocy rodziców 15 listopada 1969 roku dzieci przeniosły się do nowego obiektu.


Przedszkole Publiczne w Koziegłowach


Do roku 1981 w przedszkolu były 4 oddziały, którymi opiekowały się 4 nauczycielki. W 1982/83 r. w związku z duża ilością zgłoszeń do giupy "zerowej" utworzono dodatkowy oddział. Pociągnęło to za sobą przyjęcie dodatkowej nauczycielki przedszkola. Wydłużył się też czas pobytu dziecka w przedszkolu z 7 do 9 godzin dziennie.

W 1990 r. po odejściu na emeryturę D. Dudek dyrektorem została Maria Merta, a od 1992 r. funkcję tę objęła mgr Ewa Walentek. Na podstawie zmian wprowadzonych przez ustawę z 7 września 1991 roku przedszkole otrzymało nazwę" Przedszkole Publiczne w Koziegłowach. Organem prowadzącym placówkę jest Rada Miasta i Gminy w Koziegłowach. Przedszkole publiczne jest placówką oswiatuwo-wychowawczą, działającą jako jednostka budżetowa.


Miejsce przeznaczone na reklamę
O firmie | Reklama u nas | Regulamin | Praca | Prywatność | Napisz lub zadzwoń | Pomoc