- strona gówna
- o szkole
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów


Jesteśmy szkołą z klasą

W dniu 13 lutego 2004 obchodziliśmy w naszej szkole dzien świętego Walentego.Wybraliśmy najsympatyczniejszą dziewczynę i najsympatyczniejszego chłopaka naszej szkoły.
Tytuł Walentynki szkoły otrzymała Ania Kostka
Tytuł Walentego szkoł otrzymał Mateusz Bator
Samorząd uczniowski ogłosił wyniki konkursu na najładniejszą kartkę walentynkową , nauczycielki języka angielskiego ogłosiły wyniki konkursu na kartkę z życzeniami w języku angielskim. Przedstawiciele SU roznosili walentynkową pocztę.
Wydarzeniem dnia było przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem mgr A.Komendery i mgr.M.Szczerbowskiej przedstawienie w języku angielskim pt."Piękna i Bestia". Uczniowie wspaniale wcielili się w swoje role , przygotowanych strojów , dekoracji , rekwizytów , podkładu muzycznego nie powstydziłby się profesjonalny teatr. Publiczność nagrodziła występ rzęsistymi brawami.

powrót