- strona gówna
- o szkole
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasš
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- absolwenci
- godny patrona szkoły
- osiągnięcia uczniów


Jesteśmy szkołą z klasą


Termin sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej:
5 kwietnia 2005 roku, godz. 9.00

dodatkowy termin sprawdzianu dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bšdź zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian w dniu 5 kwietnia:
7 czerwca 2005 roku, godz. 9.00
powrót