- strona główna
- o szkole
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów


Jesteśmy szkołą z klasą


Samorząd uczniowski SP 46 w roku szkolnym 2003/2004

Anna Tomasik kl.VIa - przewodnicząca
Marcin Niedzielski kl.IVb - zastępca przewodniczącej
Daria Kiełbasa kl.VId - rzecznik praw ucznia
Agnieszka Piekarz kl.VId - sekretarz
Ewelina Robak kl.VIa - skarbnik
Magdalena Piszcz kl.IVb - przewodnicząca sekcji dekoracyjnej
Aleksandra Moń kl.IVb - przewodnicząca sekcji sportowej

Anna Tomasik została również radną Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca.

Poczet sztandarowy szkoły

Filip Lysko kl.Vc
Katarzyna Tuka kl.Vb
Agnieszka Styblińska kl.Vb


Samorząd uczniowski w bieżącym roku szkolnym:

  • kontynuował zabawę w szczęśliwy numerek
  • za kwotę zgromadzoną w ubiegłym roku szkolnym zakupił podręczniki dla ucznia klasy czwartej
  • był organizatorem szkolnej dyskoteki w październiku oraz balu karnawałowego w styczniu


  • był współorganizatorem szkolnego "Halloween"
  • członkowie samorządu za pienišdze zarobione na dyskotece zakupili cukierki i w dniu 6 grudnia częstowali nimi uczniów klas I-III.
  • włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji "GÓRA GROSZA" przeprowadzonej przez towarzystwo "Nasz Dom" pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dochód z tegorocznej akcji przekazany został na rodzinne domy dziecka. Zebraliśmy w monetach o nominałach od 1 gr do 1 zł kwotę 147,77 zł.
  • wzięliśmy udział w akcji Stowarzyszenia Grupa Ośmiu "Daj dzieciom święta".
  • członkowie samorządu sprzedawali na terenie szkoły kartki świąteczne malowane przez dzieci. Uzyskaną kwotę 50 zł wpłaciliśmy na konto stowarzyszenia
  • w dniu 13 02.04 wybraliśmy Walentynkę i Walentego szkoły, zorganizowaliśmy pocztę walentynkową , wręczylismy nagrody za najładniejsze kartki walentynkowe.
powrót