- strona główna
- o szkole
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów


Jesteśmy szkołą z klasą


- Terminy
- O sprawdzianie
- OKE.Jaworzno
- Analiza wyników sprawdzianu próbnego 2003
- Analiza wyników sprawdzianu 2004


Porównanie łatwości sprawdzianów oraz średniej arytmetycznej punktów w naszej szkole i w województwie śląskim

-   2002     2003     2004  
Wskaźnik łatwości
w naszej szkole
   0,80     0,77     0,70  
Wskaźnik łatwości
w woj.śląskim
  0,73     0,72     0,64  
Średnia arytmetyczna punktów
w naszej szkole
  32,27     30,7     28,18  
Średnia arytmetyczna punktów
w woj.śląskim
  29,24     28,9     25,60