- strona główna
- o szkole
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów


Jesteśmy szkołą z klasą


Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 7
Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Jana Kiepury
w Sosnowcu
ul.Gwiezdna 2
41-218 Sosnowiec
woj.śląskie
tel/fax 032/263 5074 , 2633553

sp46@o2.pl
Tablica poświęcona patronowi szkołyBudynek szkoły

Szkoła liczy 18 oddziałów , 405 uczniów , 35 nauczycieli.

Dysponujemy 19 salami lekcyjnymi , salą gimnastyczną , siłownią , boiskiem , biblioteką , pracownią komputerową , stałym dostępem do internetu.
Szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicy (7:00-18:00) , obiady w szkolnej stołówce , opiekę higienistki szkolnej , opiekę pedagoga.

Stołówka Biblioteka Świetlica Świetlica Sala gimnastyczna duża Sala gimnastyczna mała Uczniowie klasy VIa na zajęciach WF Łącznik Lekcja języka angielskiego w nauczaniu początkowym Klasa Va na lekcji informatyki Matematyka w klasie Vb Lekcja przyrody
W naszej placówce prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne :
- redagowanie gazetki szkolnej
- kółko informatyczne
- kółka matematyczne
- zajęcia sportowe
- zespół taneczny klas I-III "Iskierki"
- zespół taneczny klas IV-VI "Heca"
- zajęcia klubu europejskiego
- zajęcia z terapii logopedycznej
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów nauczania zintegrowanego

Nasza szkoła jest nowoczesna , przyjazna dziecku i rodzicom , otwarta na nowości dydaktyczne i wychowawcze , związana ze środowiskiem lokalnym i pielegnująca patriotyzm narodowy. Realizujemy w/w poprzez:
  • kultywowanie tradycji regionalnych w ramach majowych obchodów Święta Patrona Szkoły Jana Kiepury
  • przyznawanie Honorowego Tytułu "Godny Patrona Szkoły" dla wybitnych uczniów
  • uczestniczenie w obchodach Dni Ziemi ( skierowanych na dzielnicę , miasto , region)
  • w ramach uroczystego pasowania na ucznia klasy I , sadzenie drzewek wokół szkoły
  • propagowanie wśród uczniów wartości kultur Europy i świata poprzez prężnie działający Klub Europejski i konkurs "Bliżej Europy"
  • zwracanie uwagi uwagi na integrację międzyprzedmiotową . Organizowanie miejskich konkursów : "Matematyczny slalom" , "Matematyczno-przyrodniczy"
  • sprawowanie funkcji Sosnowieckiego Centrum Prasowego dla szkolnych gazetek w corocznych przeglądach
  • rozbudzanie ambicji sportowych poprzez masowy udział uczniów w zawodach
powrót