- strona gówna
- o szkole
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniówJesteśmy szkołą z klasą

12 kwietnia 2004 r. odbył się finał IV Miejskiego Konkursu dla uczniów klas czwartych "MATEMATYCZNY SLALOM". Pomysłodawcami i organizatorkami konkursu były nauczycielki matematyki: mgr Elżbieta Czarnecka i mgr Małgorzata Wiórkowska.
Konkurs był dwuetapowy.
Etap I odbył się 26 stycznia br. Wzięło w nim udział 13 trzyosobowych drużyn z sosnowieckich szkół . Do II etapu zakwalifikowało się 5 drużyn z następujących szkół podstawowych : SP1, SP6, SP16, SP45, SP46
Konkurs łączył umiejętności matematyczne ze sprawnością fizyczną.


Doping poszczególnym drużynom zapewnili kibice, którzy towarzyszyli swoim drużynom. . Wyróżniali się barwnymi emblematami, okrzykami, zagrzewali do prawdziwej, sportowej rywalizacji.
W zadaniu I uczniowie mieli do uzupełnienia graf, tak aby wybierając różne trzy działania matematyczne dojść do zadanej liczby. Pierwszą liczbę należało wylosować. Drogę do planszy musieli pokonać slalomem na czas.
W II konkurencji uczniowie rozwiązywali matematyczną krzyżówkę , której hasłem było imię i nazwisko patrona szkoły- Jana Kiepury.
W dalszej części konkursu był również: bieg w workach, slalom z prowadzeniem przy kiju hokejowym woreczka, odgadywanie czasu z zegarów, rozwiązywanie zagadek związanych z czasem i kalendarzem. Zawodnicy musieli przemierzyć drogę do mety, przy równoczesnym skakaniu na dużej piłce rehabilitacyjnej, zbierać rozrzucone piłeczki tenisowe i gazetowe kule oraz posegregować je do osobnych pojemników. Aby szanse były wyrównane odbyły się dwie serie tej konkurencji.
Należało ułożyć z przygotowanych elementów strzałkę i króliczka.
Konkurs wyzwolił ogrom emocji zarówno u uczestników jak i wśród publiczności. Towarzyszyła mu wspaniała atmosfera i zadowolenie rywalizujących drużyn.
Konkurs uświetnił występ zespołu tanecznego SP 46 klas młodszych pod opieką E. Mazur i E. Szmyły, zespołu tanecznego pod opieką A. Skowrońskiej oraz zespołu tanecznego V LO pod opieką A. Gawlik .
Nagrody dla finalistów ufundował Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego oraz Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki . Poczęstunek zapewnił właściciel ciastkarni "Maciuś"- pan Damian Nawalkowski.
W pomoc przy organizowaniu konkursu włączyli się: Agata Skowrońska i Tomasz Łyczek- nauczyciele w-f oraz Wioleta Pawlicka- nauczyciel matematyki i Wioleta Wyszyńska- nauczyciel sztuki.

Poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:
I-SP 45 ,
II- SP 1 ,
III- SP 6 ,
IV- SP 16,
V- SP 46.


powrót