- strona główna
- o szkole
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów


Jesteśmy szkołą z klasą


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2004/2005

1.09.2004 Rozpoczęcie roku szkolnego
23-31.12.04 Zimowa przerwa świąteczna
17-30.01.05 Ferie zimowe
5.04.05 Sprawdzian klas szóstych
24-29.03.05 Wiosenna przerwa świąteczna
2.05.05 , 27.05.05 Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych
24.06.05 Zakończenie roku szkolnego
 

I semestr 1.09.04-14.01.05
II semestr 17.01.05-24.06.05
 

ZEBRANIA I KONSULTACJE GODZ.17:00-18:00
  
13.09.04 Zebranie
11.10.04 Konsultacje
8.11.04 Zebranie
13.12.04 Konsultacje
10-14.01.05Zebranie
14.03.05Zebranie
11.04.05Konsultacje
9.05.05Zebranie
powrót