- strona główna
- o szkole
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów


Jesteśmy szkołą z klasą


Budowę Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 46 rozpoczęto w 1984 roku na obszarze dawnych pól uprawnych, zwanych Łanami. W lutym 1989r. szkoła rozpoczęła swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą. W roku szkolnym 1991/1992 placówka korzystała już ze wszystkich pomieszczeń, tzn. 32 izb lekcyjnych, 2 sal gimnastycznych, 7 pracowni oraz zaplecza socjalnego. Szkoła rozwijała się bardzo dynamicznie. W lutym 1989r. naukę rozpoczęło 631 uczniów w 22 oddziałach aby w roku 1995/1996 osiągnąć apogeum 1500 uczniów w 56 oddziałach.

9-letni dorobek nauczycieli, uczniów i rodziców został dostrzeżony, uznany i nagrodzony. 27 lutego1998r. odbyła się doniosła uroczystość, podczas której odczytano akt nadania Publicznej Szkole Podstawowej Nr 46 imienia sławnego artysty, śpiewaka Jana Kiepury. Biskup Adam Śmigielski poświęcił sztandar szkolny z wizerunkiem "chłopaka z Sosnowca".Przewodniczący Rady Miejskiej- Bogusław Kabała i prezydent m. Sosnowca- Michał Czarski, odsłonili tablicę pamiątkową. Imprezę uświetniły uczniowskie występy oraz oryginalna scenografia.

Od 1 września 1999r. placówka realizuje założenia reformy systemu edukacji i jest 6-letnią szkołą podstawową.

Od początku istnienia szkoły aż do sierpnia 2001r. dyrektorem był mgr Jan Bożek. Stanowiska wicedyrektorów pełniły : mgr B.Mosurek, mgr J.Gałęza-Terelak, mgr J. Jeleń, mgr Z. Kunicka, mgr M.Wiórkowska.

Od 1 września 2001r. Szkoła Podstawowa Nr 46 im.Jana Kiepury wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7. Obowiązki dyrektora pełni mgr Andrzej Biernacki zaś wicedyrektora mgr Joanna Brandt.

Od roku szkolnego 1997/1998 przyznawany jest szczególnie wyróżniającym się uczniom naszej szkoły tytuł "GODNY PATRONA SZKOŁY".

We wrześniu 2003 roku otrzymaliśmy tytuł "Szkoły z klasą"
powrót