- strona główna
- o szkole
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów


Jesteśmy szkołą z klasą


GRONO PEDAGOGICZNEmgr Andrzej Biernacki - dyrektor ZSO Nr 7
mgr Joanna Brandt - wice-dyrektor ZSO Nr 7
PEDAGOGLOGOPEDA
mgr Justyna Jeleń mgr Beata Czernik
RELIGIAHISTORIA
mgr Halina Kościk
mgr Ewa Załęcka
siostra Honorata
mgr Magdalena Szczerbowska
JĘZYK POLSKIJĘZYK ANGIELSKI
mgr Anna Danielewska
mgr Bożena Lysko
mgr Jolanta Gałęza-Terelak
mgr Joanna Kluszczyńska
mgr Uruszula Kot
mgr Magdalena Szczerbowska
MATEMATYKAINFORMATYKA I TECHNIKA
mgr Elżbieta Czarnecka
mgr Małgorzata Wiórkowska
mgr Małgorzata Polak
mgr Zdzisława Wolna
PRZYRODA PLASTYKA
mgr Halina Siudyka
mgr Barbara Wybraniec
mgr Wioleta Wyszyńska
mgr Iwona Walas
NAUCZANIE POCZATKOWE WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Anna Czerniak
mgr Elżbieta Jakubska
mgr Ewa Krzykawska
mgr Elżbieta Mazur
mgr Aleksandra Szechowicz
mgr Barbara Siwek
mgr Ewa Szmyła
mgr Wioleta Wyszyńska
mgr Tomasz Łyczek
mgr Agata Skowrońska
ŚWIETLICA SZKOLNA BIBLIOTEKA SZKOLNA
mgr Bożena Mosurek
mgr Joanna Babicz
mgr Maria Szcześniak
mgr Grażyna Halarewicz
mgr Monika Zaremba-Szurma
powrót