- strona gówna
- o szkole
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów


Jesteśmy szkołą z klasą

Podsumowanie
IV Miejskiego Konkursu Gazetek Szkolnych i Klasowych,
który odbył się 27 kwietnia 2004 roku
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Sosnowcu

Czwarty rok gościliśmy w naszej szkole redakcje gazetek szkolnych z Sosnowca. Pomysł organizowania corocznego konkursu, który jest promocją młodych dziennikarzy znad Przemszy, zrodził się wśród nauczycieli języka polskiego. Sosnowieccy poloniści w ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów opracowali wiele ciekawych inicjatyw, które mają na celu promować twórczość uczniów i służyć wzajemnej integracji. Nauczyciele z naszej szkoły podjęli się tej pracy z uwagi na możliwość współpracy z starszą młodzieżą. Sami nie braliśmy udziału w konkursie, aby być lojalnymi wobec naszych przyjaciół z innych szkół. W pracach jury uczestniczyli uczniowie klas IV-VI, sąsiednich gimnazjów i V Liceum. Łączą ich wspólne sprawy: nauki, rozrywki i ekologii.
Nie bez powodu finał tej imprezy przypada na koniec kwietnia, gdyż w tych dniach obchodzimy po raz dwunasty Dni Ziemi, którym patronuje Społeczny Komitet pod czujnym okiem Pani prof. dr hab. Marii Pulinowej. W prezentowanych gazetkach uczniowie dużo piszą o Sosnowcu - swoim rodzinnym mieście, dzielnicy, osiedlu. Uczniowskie wydawnictwa są chlubą każdej szkoły i warto prezentować je na takich przeglądach.
Nad przebiegiem konkursu czuwają polonistki z naszej szkoły: mgr Bożena Lysko i mgr Jolanta Gałęza-Terelak.
We wrześniu 2003 roku po raz czwarty rozesłano do szkół regulamin kolejnej edycji konkursu. Do końca października zgłosiło się 17 redakcji z sosnowieckich szkół. Ostatecznie do finału konkursu zakwalifikowano 10 tytułów gazetek. Po raz czwarty wzięło udział w konkursie 5 redakcji gazetek, a swoje drugie uczestnictwo odnotowały dwie gazetki. Na szczególną uwagę zasługują te redakcje, które kontynuują pracę wydawniczą.
W ocenie gazetek brano pod uwagę, podobnie jak w latach ubiegłych, logo pisemka, treść, wiadomości o charakterze regionalnym i ekologicznym. Ocena miała charakter punktowy i ostatecznie zdecydowano o przyznaniu nagród w trzech kategoriach:
-gazetek szkolnych i klasowych szkół podstawowych,
-gazetek szkolnych szkół ponadgimnazjalnych,
-dodatków regionalnych
W tym roku wysoki i wyrównany poziom prezentowały gazetki szkolne. Po podliczeniu punktów dorosłego i uczniowskiego jury IV Miejskiego Konkursu zdecydowano przyznać w kategorii gazetek szkół podstawowych I, II i III miejsce oraz wyróżnienie 1 stopnia. W kategorii gazetek szkół ponadpodstawowych 2 wyróżnienia I i II stopnia oraz I i dwa II oraz III miejsce. Wszystkie redakcje otrzymały dyplom za dodatek regionalny, a 4 gazetkom przyznano miejsca w konkurencji regionalnej.

Laureaci IV Miejskiego Konkursu Gazetek Szkolnych i Klasowych

Gazetki szkół podstawowych
 • III miejsce:
     Junior ze SP-36
 • II miejsce:
     Kropeczka ze SP-8
 • I miejsce:
     Bursa 3+9 ze SP-39
 • wyróżnienie I stopnia:
     Hej Małolaty z SP 9


 • Gazetki szkolne szkół ponadpodstawowych
 • wyróżnienie I stopnia:
     Środulaczek ZSO Nr 1
 • wyróżnienie II stopnia:
     Lufa z G-12
 • III miejsce:
     Gimnazjuszek z G-10
 • II miejsce:
     N'Name z G-15
 • II miejsce:
     Anty-cenzura z G-5
 • I miejsce:
     Dwójka z G-2


 • Laureaci w kategorii numeru regionalnego
 • III miejsce:
     Anty-cenzura z G-5
 • III miejsce:
     Junior z SP 36
 • II miejsce:
     Dwójka z G-2
 • I miejsce:
     Kropeczka SP-8


 • Fundatorem nagród i okolicznościowych dyplomów jest i Wydział Kultury,Sportu i Rekreacji oraz Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Okolicznościowe przedstawienie przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 46 im. Jana Kiepury, która funkcjonuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Sosnowcu.
  powrót