- strona główna
- o szkole
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów


Jesteśmy szkołą z klasąGrono pedagogiczne ZSO Nr 7

Bieg uliczny -Śladami Jana Pawła II Bieg uliczny -Śladami Jana Pawła II Finały Czwórboju Lekkoatletycznego Bydgoszcz 2004 Finały Czwórboju Lekkoatletycznego Bydgoszcz 2004 Finały Czwórboju Lekkoatletycznego Bydgoszcz 2004 Dni Europy 2004 Dni Europy 2004 Dni Europy 2004 Dni Europy 2004 Dni Europy 2004 Dni Europy 2004 Akademia - patron szkoły Akademia - patron szkoły Akademia - patron szkoły Akademia - patron szkoły Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Apel wielkanocny - kwiecień 2004 Apel wielkanocny - kwiecień 2004 Dni Ziemi - 22 kwiecień 2004 Dni Ziemi - 22 kwiecień 2004 Dni Ziemi - 22 kwiecień 2004 Dni Ziemi - 22 kwiecień 2004 Matematyczny slalom 2004 - finał Matematyczny slalom 2004 - finał Matematyczny slalom 2004 - finał Matematyczny slalom 2004 - finał Matematyczny slalom 2004 - finał Szkolny bal karnawałowy - styczeń 2004 Szkolny bal karnawałowy - styczeń 2004 Szkolny bal karnawałowy - styczeń 2004 Szkolny bal karnawałowy - styczeń 2004
IV Miejski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej IV Miejski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej IV Miejski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej IV Miejski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej IV Miejski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej Budynek szkoły Tablica poświęcona ptronowi szkoły Stołówka Biblioteka Świetlica Świetlica

Sala gimnastyczna duża Sala gimnastyczna mała Uczniowie klasy VIa na zajęciach WF Łącznik

Lekcja języka angielskiego w nauczaniu początkowym Klasa Va na lekcji informatyki Matematyka w klasie Vb Lekcja przyrodypowrót