- strona gówna
- o szkole
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów


Jesteśmy szkołą z klasą

28.04.04 w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli uczniów klas IV-VI, nauczycieli i dyrekcji z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Rozegrany został finał konkursu wiedzy o Konstytucji 3 Maja pomiędzy trzyosobowymi drużynami z klas: Va, VIb i VId.
Dwa dni wcześniej odbyły się eliminacje dotego konkursu, w których brały udział trzyosobowe drużyny z wszystkich klas IV - VI.
Ostatecznie największą wiedzą wykazała się drużyna z klasy VIb w składzie: Michał Biernacki, Bartosz Majczak i Szymon Wiórkowski.
II miejsce zajęła drużyna z klasy VId:
Katarzyna Nowak, Dominika Wróblewska i Patryk Baradziej.
III miejsce zajęła drużyna z klasy Va:
Igor Fulbiszewski, Bogdan Nowak i Paweł Soswa.
W czasie konkursu uczennice klas IVa IVd śpiewały pieśni i grały na instrumentach.
Uroczystość przygotowały : mgr Zdzisława Wolna i mgr Halina Siudyka.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
powrót