Webring Jurajski

REGULAMIN WEBRINGU

"NAJLEPSZE JURAJSKIE SERWISY INTERNETOWE"

Podstawowe informacje

 1. Webring "Najlepszych jurajskich serwisów internetowych" ma na celu promowanie w Internecie piękna i atrakcji Jury Krakowsko-Częstochowskiej, poprzez wzajemne wspieranie i reklamowanie wartościowych stron internetowych o tym regionie
 2. Zgłoszenia serwisu internetowego do webringu najlepszych jurajskich serwisów internetowych  może dokonać autor serwisu lub internauci
 3. Przyjmowane są wyłącznie serwisy o tematyce związanej w jakikolwiek sposób z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską zgłoszone wyłącznie na formularzu dostępnym na stronie centrum webringu

Procedura weryfikacji

 1. Po zgłoszeniu serwisu Centrum Webringu wysyła do autora strony e-maila z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia lub zaakceptowanie zgłoszenia dokonanego przez Internautę nie będącego autorem zgłaszanego serwisu będącego równoznacznym z akceptacją warunków niniejszego regulaminu
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia od autora serwisu Centrum Webringu rozsyła do wszystkich uczestników webringu informację o adresie strony kandydata
 3. Każdy uczestnik webringu dokona samodzielnej oceny kandydującego serwisu wg następującej punktacji:
 4. Wszyscy uczestnicy serwisu w ciągu 7 dni od daty wysłania do nich informacji o kandydującej stronie odsyłają ocenę kandydata do centrum webringu
 5. W centrum webringu sumowane są wszystkie uzyskane punkty i dzielone na ilość złożonych ocen (średnia arytmetyczna)
 6. Jeżeli serwis kandydujący uzyska powyżej 50% możliwych do uzyskania punktów zostanie przyjęty do webringu, o czym autor zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, wraz z propozycją o przesłanie banera reklamującego serwis
 7. Preferowane parametry banera zamieszczanego w webringu: wymiary 400x50, waga do 15 kB, format: gif, animowany gif, jpg, png (w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zamieszczenia innych banerów, co należy ustalić indywidualnie z prowadzącym Webring)

Obowiązki uczestnika

 1. Wszyscy przyjęci do webringu w ciągu 7 dni od przyjęcia mają obowiązek zamieścić w widocznym miejscu na stronie głównej niżej podany kod html (logo webringu wraz z podpiętym odsyłaczem do strony głównej centrum webringu):

<p align="center"><a href="http://www.jura.of.pl" target="_top">
<img src="http://www.free.of.pl/j/jura/webring/logo.gif" alt="Jurajski Webring" border="0" width="125" hight="125"></a></p>

 1. Uczestnicy webringu zobowiązani są promować webring oraz serwisy w nim uczestniczące poprzez zamieszczenie linków,  bannerów serwisów uczestniczących itp. W tym wypadku jednak wymagane jest indywidualne ustalenie warunków pomiędzy zainteresowanymi stronami
 2. Obowiązkiem każdego uczestnika webringu jest również ocena kandydującej strony
 3. W przypadku unikania wywiązywania się z obowiązków serwis zostanie niezwłocznie usunięty z webringu

Centrum Webringu

 1. Centrum Webringu odpowiada za utworzenie, utrzymanie i zarządzanie stroną webringu, która składa się minimum z trzech części:

Pozostałe informacje

 1. Udział w webringu jest całkowicie dobrowolny i w każdej chwili można z niego wystąpić wypełniając formularz zgłoszeniowy z zaznaczeniem opcji "usuń"
 2. W przypadku wprowadzenia w serwisie znacznych zmian, które mogą wpłynąć na poprawę oceny serwisu już zapisanego do webringu należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy z zaznaczeniem opcji "aktualizuj". W tym przypadku dalsza procedura odbywa się podobnie jak przy zapisie nowego kandydata
 3. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian w regulaminie po uzyskaniu pozytywnej akceptacji tych zmian przez więcej niż 50% uczestników webringu
 4. W przypadkach spornych decydujący głos ma obsługujący Centrum Webringu
Akceptuję Regulamin

Nie Akceptuję Regulaminu

Webring | Regulamin | Dodaj stronę | Czat | Forum | Nowości | Kontakt | Zareklamuj nas