Ilustrowany zdjęciami przykład trasy rowerowej prowadzącej prze malowniczy teren suwalszczyzny zwanej garbatymi mazurami.
Propozycja jednej z wielu tras rowerowych, długość około 20 km: