Index

A Polish – English dictionary

Contents

Advanced exercises

This frame in a new window

Vocabulary

It contains words from lessons 0–9.

Polish English
A
a and, but
adidas (D -a) sporting shoe
Afganistan Afghanistan
albo or
ale but
alfabet alphabet
alkohol alcohol
amnestia [tj] amnesty
Anna f name
apostrof apostrophe
ar (D -a) are, 100 m2
artysta m (artyści) artist
atlas atlas
auto [łt] car
autobus [łt] bus, coach
ażio [żj] aggio
B
baba (old) woman
babcia grandmother
babka grandmother
baby see baba
bagaż luggage, baggage
bal ball, treat, feast
balia [lj] wash-tub
bank bank
bańka can, bulb
baran ram
bat (D -a) whip
bawół (ó, D -u) buffalo
benzyna gasoline, petrol
bezsilny powerless
będzie (będę) future of być
biblia [lj] bible
bicz (D -a) whip
bić (bije) to beat
bierze see brać
bije see bić
biorę see brać
biskup (-i) bishop
bluzka blouse
bobry see bóbr
Bogdan m name
bogowie see bóg
boży god’s, of god
bóbr (ó) beaver
bóg (bogowie) god
bracia see brat
brać (biorę, bierze) to take
brat (bracia) brother
brzuch (D -a) belly, abdomen
budżet [d|ż] budget
Bug name of a river
buk (D -a) beech-tree
burza storm, tempest
but (D -a) boot, shoe
być (nreg.) to be
bydło cattle
byk bull
C
cd. see ciąg dalszy
chce see chcieć
chcieć (chce) to want
Chicago [szikago] Chicago
Chiny blp. China
choinka Christmas tree
chytry 1. cunning, sly
chytry 2. greedy, profit-seeking
ci mos. these (see ten)
ciało body
ciąg sequence, series
ciąg dalszy continuation
ciecz ż. liquid, fluid
cielak = cielę
cielę calf, young cow
córka daughter
cudzysłów (ó) quotation marks
czapka cap
czas time
czczy vain, futile
czerwiec (czerwce, D -a) June
cześć hi, hello
Czirokez (-i) Cherokee
czterej mos. four
cztery four
czwartek (e) Thursday
czwarty fourth
czy if, whether
Ć
ćwiczenie exercise
D
da see dać
dach roof
dać dk (da, dadzą) to give
daje see dawać
dana (przym.) given value
dar gift
data date
dawać (daje) to give
dąb (ą) oak-tree, Quercus
deszcz rain
dęby see dąb
diabeł [dj] (e) devil
diagram [dj] diagram
dinozaur ([ał]) dinosaur
dłoń ż. hand
dług debt
długi long
długo long, for a long time
dni see dzień
do to, till
dobranoc good night!
dobry good
dom house, home
dopełniacz genitive
dotyczący concerning
dotyczyć to concern
do widzenia see you, good-bye
drożdże blp yeast
drugi second
drwić to sneer
drzewo tree
drzwi blp. door
duzi see duży
dużo many, much
duży (duzi) big
dwa two
dwaj mos. two
dwie ż. two
dwukropek (e, D -a) colon (:)
dyliżans (dyliżanse, dyliżansy) stage-coach
dywan carpet
dziad (-owie) old man
dziadek (dziadkowie) grandfather
dziąsłowy alveolar
dziecko (dzieci) child
dzień (dni, D -a) day
dziesiąty tenth
dziesięć ten
dziewczę girl
dziewczyna girl
dziewiąty ninth
dziewięć nine
dzwon bell
dźwig crane, lift
dżdżownica earthworm
dżem jam
dżin gin
E
Edyta f name
Ewa f name
F
fama rumour
faza phase
figa fig
film film
fiołek (e, D -a) sweet violet
fonetyczny fonetic
G
Gambia [bj] Gambia
garaż garage
gaza gauze
gąsior gander, he-goose
geometria [rj] geometry
gęś ż (gęsi) goose
giełda stock exchange
gigant (giganci) giant
gips plaster
glediczia [czj] Gleditchia
głoska sound, phone
głowa head
główka small head
gorzki bitter
Gośka dim. Małgorzata
granica boundary, limit
grosz (D -a) grosz (1/100 of zloty)
grudzień (grudnie, D -a) December
Grzegorz m name
Grzesiek (e) dim. Grzegorz
H
herbata tea
hiena [hj] hyena
hieroglif ([hj]) hieroglyph
historia [rj] history, story
hydraulik (hydraulicy) plumber
I
i and
ich their, theirs
idę see iść
idzie see iść
iglicznia Gleditchia
igła needle
igrek (D -a) character “y”
imię (imiona) first name, Christian name
indyk turkey-cock
inny other; different
inspiracja inspiration
iść (nreg.) to go
Iwona f name
izba room, chamber
J
ja I, me
jak how
jama cave, lair
jaz mill-dam
jazda ride, driving
je see jeść
jeden (e) one
jedzą see jeść
jego his, its
jej her, hers
jem see jeść
jest is, see być
jestem I am
jesteś lp. you are
jesteście lm. you are
jesteśmy we are
jesień ż. autumn, fall
jeść (jem, jedzą) eat
jeździec (e) rider, horseman
jeźdźcy see jeździec
jeż hedgehog
język (D -a) tongue, language
K
kaczątko = kaczę
kaczę young duck
kaczka duck
kaczor drake
kawa coffee
kieł (kły, D -a) canine tooth
kij (D -a) staff, stick
kilka several, some
klacz ż. mare, she-horse
klin (D -a) wedge
klips (D -a) clip
klucz (D -a) key
kłamać (kłamie) to lie, to tell lies
kłuć (kłuje) to stab, to jab
kły see kieł
kociak = kocię
kocica she-cat
kocię kitten, young cat
kocioł (kotły, D -a) boiler, kettle
kocur tomcat, he-cat
kogut cock, rooster
kolacja supper
kolejny next, succeeding
kolor colour
konie see koń
kontynuacja continuation
koń horse
końcówka ending
kosz (D -a) basket
koszula shirt
kot cat
kotły see kocioł
koty see kot
koza she-goat
kozioł (kozły) he-goat
kozły see kozioł
kozy see koza
koźlę kid, young goat
kpić to mock
kreseczka dim. of kreska
kreska stroke, line, dash
kropka dot, point; full stop
krowa cow
król (królowie) king
krótki short
krzew bush
krzyż (D -a) cross
książę m (książęta) prince
książka book
kuć (kuje) to hammer
kura hen
kurczak = kurczę
kurczę chicken, young hen
kury see kura
kuzyn (-i) he-cousin
kuzynka she-cousin
kwiat flower
kwiecień (kwietnie, D -a) April
kwit receipt
L
lala doll
lalka doll
lampa lamp
las forest, wood
lata see rok or lato
lato summer
lekcja lesson
leżeć (leży) to lie (in bed)
liana [lj] liana
liczba number
lina rope
lipa linden, lime
lipiec (lipce, D -a) July
listopad (D -a) November
litera letter, character
lodżia [dżj] loggia
lub or
lubić to like
lud (D -u) people, nation, country-folk
luty (przym.) February
Ł
ładny pretty, nice
łan corn-field
łapa paw
łapka 1. small paw
łapka 2. trap
łapy see łapa
łata patch
łatka small patch
łaty see łata
łóżko bed
łuk bow, arc
Łukasz m name
łuki see łuk
łyszczec (e, D -a) Gypsophila
M
ma see mieć
mag (-owie) magus
magia [gj] magic
magowie see mag
maj (D -a) May
Maja rare f name
maje see maj or Maja
mak poppy
makia [kj] brushwood
mali see mały
Małgorzata f name
mało few, little
małpa ape, monkey
mały small, little
mama mum, mom
marce see marzec
Maria [rj] f name
marzec (marce, D -a) March
mat mate
mata mat
matka mother
maty see mat or mata
mąka flour
mecz match, game
meta winning-post
metoda method, way
metr (D -a) metre
mety see meta
męski masculine
męskoosobowy masculine-personal
miasto town, city
mierzić [rź] to disgust, to sicken
mieć (ma) to have
miesiąc (D -a) month
miękki [m′eŋ(k)ki] soft
miękkość [m′eŋ(k)kość] softness
miły nice, pleasant
miś teddy bear
mleko milk
młody young
mnogi plural
mogę I can, I may; see móc
moi, moje see mój
Monika f name
morze sea
może 1. can, may; see móc
może 2. maybe, perhaps
móc (nreg.) can, may
mój (ó) my, mine
mózg brain
móżdżek (e) cerebellum, brain
muł I mule
muł II slime, mud
my we
myć (myje) to wash
mysz ż (-y) mouse
myślnik (D -a) dash
N
Namibia [bj] Namibia
nasz our, ours
nauczyciel teacher
nauka science; learning
nawias parenthesis, brackets
nazwa name
nazywam się my name is
nie no, not
niedziela Sunday
nietoperz bat (animal)
nigdy never
nijaki neuter
noc ż. night
noga leg
nos (D -a) nose
nosorożec (e) rhinoceros
nosy see nos
nowy new
nóżka small leg
Nubia [bj] Nubia
O
obiad dinner
oczko little eye
oczy see oko
ogier stallion
ogród (ó) garden
ojciec (ojcowie) father
okno window
oko (oczy) eye
olcha = olsza
olsza alder, Alnus
on m. he
ona ż. she
one nmos. they
ono n. it
oni mos. they
orzeł (orły) eagle, Aquila
osiem eight
osioł (osły) ass, donkey
oślica jenny, she-ass
oto here (is)
owca sheep
owa, owe see ów
Ó
ósmy eighth
ów (ó) this, that
P
paczka parcel
paka big parcel
pała big staff
pałka cudgel, bat
pan (-owie) mister, sir
pani lady, madam
panienka young lady
panna miss
panowie see pan
pański your
państwo ladies and gentlemen
patrzeć (-y) to look
paw (pawie) peacock
październik (D -a) October
pełny full
pędzić to speed, to run, to hurry
piasek (e) sand
piątek (e) Friday
piąty fifth
pierwszy first
pies (psy) dog
piesek (e) doggie
piesiec (e) Alopex, arctic fox
pięć five
pić (pije) drink
pisk squeal
pismo letter
pisownia spelling
piwo beer
plaża beach
podłoga floor
podstawowy basic
poeta m (poeci) poet
pokój (ó) room, accommodation
pola see pole
Polak (Polacy) Pole, Polish man
pole field
Polka Pole, Polish woman
polscy see polski
Polska Poland
polski Polish
pomarańcza orange
poniedziałek (e) Monday
poprzedni previous, former
pora roku season
potem next, then
pozostały remaining
prezent gift, present
pryszcz (D -a) pimple, pustule
przecinek (e, D -a) comma
przedmowa preface
przedstawiać to present, to introduce
przedszkole kindergarten
przymiotnik (D -a) adjective
psiak pup, young dog
psy see pies
ptak bird
pusty empty
pytajnik (D -a) question mark, note of interrogation
R
radio [dj] radio
rak Astacus, freshwater crayfish
ramię (ramiona) arm, shoulder
ramka frame
ranek (e, D -a) morning
rano morning
rączka 1. little hand, pud
rączka 2. handle, helve
rdzeń (D -a) stem, core, heart
reguła rule
ręce see ręka
ręka (ręce) hand, arm
riposta riposte
Robert m name
robić to do, to make
rodzaj gender; sort
rodzina family
rok (lata) year
róg (ó) horn; corner
róża rose
Rumunia [ńj] Roumania
ryć (ryje) to dig, to root
ryj (D -a) snout
rzecz ż (-y) thing
rzeczownik (D -a) substantive
S
sad orchard
sadza soot
samogłoska vowel
San name of a river
sanna sledging
they are
sączek (e, D -a) filter, drain, tile
setny hundredth
sęp vulture, Gyps
siądę see siąść
siądzie see siąść
siąść dk (siądę, siądzie) to sit down
siedem seven
siedzieć (siedzi) to sit
sierpień (sierpnie, D -a) August
sikać to piss
silny strong
sinologia [sinologja] sinology
sinus [si] (D -a) sine
siny livid, glaucous
siostra sister
siódmy seventh
skacze see skakać
skakać (skacze) to jump
słoik (D -a) jar, pot
słoje see słój
słoń elephant
słońce sun
słój (ó, D -a) big jar, pot
słuchać to hear
sobota Saturday
Sofia [fj] Sofia
sosna pine-tree
spodnie blp. trousers
spódnica skirt
spółgłoska consonant
stać (stoi) to stand
staje see stawać
stary old
staw pond
stawać (staje) to stop, to stand up
sto a hundred
stoi see stać
stoję see stać
stolik (D -a) little table
stołek (e, D -a) stool, chair
stoły see stół
stopa foot
stół (ó) table
Strwiąż (D -a) name of a river
styczeń (stycznie, D -a) January
sufit ceiling
suka bitch
sukienka dress, frock
suknia dress, gown
syn (-owie) son
szafa wardrobe
szafka cabinet, cupboard
szafy see szafa
szal (D -a) shawl
szalik (D -a) scarf
szansa (szanse) chance
szczelinowy fricative, spirant
szczeniak = szczenię
szczenię pup, young dog
szczur rat
szedł see iść
sześć six
szin a Hebraic letter
szła f of szedł
sznurówka shoe-lace
szósty sixth
szybki fast
szyja neck
szyna rail
Ś
ściana wall
śniadanie breakfast
śnić to dream
średnik (D -a) semicolon (;)
środa Wednesday
świerk (D -a) spruce (Picea)
świnia pig, swine
T
ta ż. this
tak I. yes
tak II. so
także also, as well
tam there
tamci mos. those
tamta ż. that
tamte nmos. those
tamten m. that
tamto n. that
tata m (-owie) dad
teatr theatre
temat subject, topic
te nmos. these
ten m. this
teraz now
też also
tik tic
to n. this; it
Tomasz m name
Tomek (e) dim. Tomasz
traf chance, hazard
traktor (D -a) tractor
tran cod-liver oil
trąba 1. trumpet
trąba 2. elephant’s trunk
trudny difficult, hard
trzeci third
trzej mos. three
trzy three
tu here
tułów (tułowie, D -a) trunk, torso
twardy hard, tough
twój (ó) thy, your(s)
ty (lp) thou, you
tydzień (tygodnie, D -a) week
tysiąc (D -a) thousand
tysięczny thousandth
U
ucho (uszy) ear
uczyć teach
uczyć się learn
udźwięcznianie voicing
ukośnik (D -a) slash
ul (D -a) bee-hive
ulica street
umieć (umiem) be able, can, know
upodobnienie assimilation
Urszula f name
usta blp. mouth
uszko small ear
uszy see ucho
Uśka dim. Urszula
użycie use, using
W
w in
wabić to decoy
wanna bath-tub
wasz your, yours
waza vase
wąs (D -a) moustache, whisker, tendril
wąsy (lm) moustache
wąż 1. (ą, D -a) hose
wąż 2. (ą) snake
wezmę see wziąć
weźmie see wziąć
węgiel (węgle, D -a) coal
węże see wąż
wiać (wieje) blow (about the wind)
wiatr wind
wie see wiedzieć
wieje see wiać
wieczór (ó) evening
wiedzieć (wiem, wiedzą) to know
wielokropek (e, D -a) dots (…)
wieprz hog
wieś ż (wsie, wsi) village, country
wieża tower
wilk wolf
winda lift
wino wine
wiosna springtime
Wisła the Vistula
wkrótce soon
wnuczka granddaughter
wnuk grandson
woda water
wolny I. free
wolny II. slow
wół (ó, D -u) ox
wrzesień (wrześnie, D -a) September
wsie, wsi see wieś
wtorek (e) Tuesday
wy (lm) you
wykrzyknik (D -a) exclamation mark, note of exclamation
wymowa pronunciation
wziąć dk (wezmę, weźmie) to take
Y
yeti [jeti] yeti
Z
z I. from, of
z II. with
zadziąsłowy postalveolar
zamarzać [rz] to freeze
zasada rule
ząb (ą, D -a) tooth
zemsta revenge, vengeance
zęby see ząb
ziemia earth
zima winter
złoty (przym.) zloty
znak character, sign, note
zwierzę animal, beast
Ź
źrebak = źrebię
źrebię foal, young horse
Ż
żeński feminine
żigolak fancy-man, gigolo
żubr aurochs, Bison bonasus

Skróty Abbreviations
ą alternation ą : ę
blp without singular
D -a genitive singular in -a
D -u genitive singular in -u
dk perfective
e fleeting e
lm plural
lp singular
m masculine
mos. masculine-personal
n neuter
nmos. non-masculine-personal
nreg. irregular
ó alternation ó : o
przym. adjectival declension
ż feminine

Index

Advanced exercises

Next part