Sterownik klawiatury QWERTY dla XP

Powrót – sterowniki klawiatury

Ściągnij sterownik

Licencja i instalacja

Opis skrócony

Litery polskie otrzymywane są następująco:


Znak Kombinacja 2 sposób
ą Prawy Alt + a klawisz `, następnie a
ć Prawy Alt + c klawisz `, następnie c
ę Prawy Alt + e klawisz `, następnie e
ł Prawy Alt + l klawisz `, następnie l
ń Prawy Alt + n klawisz `, następnie n
ó Prawy Alt + o klawisz `, następnie o
ś Prawy Alt + s klawisz `, następnie s
ź Prawy Alt + x klawisz `, następnie x
ż Prawy Alt + z klawisz `, następnie z

Uwagi:Znak Kombinacja 2 sposób
Prawy Alt + 4 klawisz `, następnie 4
Prawy Alt + 5 klawisz `, następnie 5
Prawy Alt + u klawisz `, następnie u
® Prawy Alt + r klawisz `, następnie r
© Prawy Alt + y klawisz `, następnie y
Prawy Alt + t klawisz `, następnie t
Prawy Alt + p klawisz `, następnie p
µ Prawy Alt + m klawisz `, następnie m
§ Prawy Alt + \ klawisz `, następnie \
Prawy Alt + / klawisz `, następnie /
Prawy Alt + . klawisz `, następnie .
Prawy Alt + -  
Prawy Alt + =  
· Prawy Alt + g  
× Prawy Alt + j  
÷ Prawy Alt + h  
± Prawy Alt + Shift + =  

Uwagi:

Otrzymywanie niepolskich (niemieckich, czeskich, węgierskich itd.) liter narodowych:


Znaki Otrzymywanie
á, é, í, ó, ú, ý Prawy Alt + 1, następnie symbol litery (a, e, i, o, u, y)
ć, ĺ, ń, ŕ, ś, ź Prawy Alt + 1, następnie symbol litery (c, l, n, r, s, z)
ß Prawy Alt + 2, następnie s
ő, ű Prawy Alt + 3, następnie symbol litery (o, u)
đ, ł Prawy Alt + Shift + 3, następnie symbol litery (d, l)
č, ď, ě, ľ, ň, ř, š, ť, ž Prawy Alt + 6, następnie symbol litery (c, d, e, l, n, r, s, t, z)
â, î, ô Prawy Alt + Shift + 6, następnie symbol litery (a, i, o)
ä, ë, ö, ü; ß Prawy Alt + 7, następnie symbol litery (a, e, o, u; s)
ç, ş, ţ Prawy Alt + 8, następnie symbol litery (c, s, t)
ă Prawy Alt + 9, następnie a
ů Prawy Alt + 0, następnie u

Uwagi:Opis pełny

Do zapoznania się z treścią opisu konieczny jest font Arial Unicode, dostępny wraz z MS Office.

Wszystkie 7-bitowe znaki ASCII uzyskiwane są przez przyciśnięcie klawisza bloku alfanumerycznego bądź samego bądź z równoczesnym naciśnięciem klawisza SHIFT. Znaki te są niezależne od ustawionej strony kodowej.

Znaki kodowane z ustawionym 8. bitem to tzw. znaki narodowe lub znaki ANSI. Mogą być one różne w zależności od strony kodowej. Niniejszy sterownik klawiatury jest dostosowany przede wszystkim do strony Windows-1250 (Europa Środkowa) używanej w systemie MS Windows do zapisywania polskich tekstów; pozwala on również na stosunkowo wygodne posługiwanie się innymi stronami kodowymi opartymi na alfabecie łacińskim i używanymi w państwach europejskich, a także na zapisywanie tekstów w języku esperanto (używając programu obsługującego Unicode).

UWAGA: użycie danej strony kodowej uniemożliwia umieszczenie znaków innej strony kodowej. Np. nie jest możliwe napisanie zwykłego tekstu zawierającego zarówno litery polskie (ą, Ą, ć, Ć, …), jak i tureckie (ğ, Ğ, ı, İ, …). W dokumentach HTML, jak ten, jest to możliwe jedynie dzięki specjalnym zabiegom. Operacja taka jest także możliwa w procesorach tekstu w rodzaju Worda, które stosują format Unicode do zapisywania tekstów.


Jak uzyskać konkretny symbol lub literę?

Uwaga: RAlt oznacza Prawy Alt.

Symbol Kombinacja UNI Uwagi
Znaki diakrytyczne
´ RAlt + 1, Spc         00B4  
ˆ RAlt + ^, Spc         02C6  
˜ RAlt + ~, Spc         02DC  
¨ RAlt + 7, Spc         00A8  
¯ RAlt +), Spc         00AF 1252, 1254
˘ RAlt + 9, Spc         02D8 1250
˝ RAlt + 3, Spc         02DD 1250
˙ RAlt + 2, Spc         02D9 1250
¸ RAlt + 8, Spc         00B8  
˛ RAlt + `, Spc         02DB 1250
ˇ RAlt + 6, Spc         02C7 1250
Litery alfabetów narodowych – gravis
À RAlt + $, A         00C0 1252, 1254
à RAlt + $, a         00E0 1252, 1254
È RAlt + $, E         00C8 1252, 1254
è RAlt + $, e         00E8 1252, 1254
Ì RAlt + $, I         00CC 1252, 1254
ì RAlt + $, i         00EC 1252, 1254
Ò RAlt + $, O         00D2 1252, 1254
ò RAlt + $, o         00F2 1252, 1254
Ù RAlt + $, U         00D9 1252, 1254
ù RAlt + $, u         00F9 1252, 1254
Litery alfabetów narodowych – acutus
Á RAlt + 1, A         00C1  
á RAlt + 1, a         00E1  
Ć RAlt + C RAlt + 1, C `, C ~, C   0106 1250
ć RAlt + c RAlt + 1, c `, c ~, c   0107 1250
É RAlt + 1, E         00C9  
é RAlt + 1, e         00E9  
Í RAlt + 1, I         00CD  
í RAlt + 1, i         00ED  
Ĺ RAlt + 1, L         0139 1250
ĺ RAlt + 1, l         013A 1250
Ń RAlt + N RAlt + 1, N `, N ~, N   0143 1250
ń RAlt + n RAlt + 1, n `, n ~, n   0144 1250
Ó RAlt + O RAlt + 1, O `, O ~, O   00D3  
ó RAlt + o RAlt + 1, o `, o ~, o   00F3  
Ŕ RAlt + 1, R         0154 1250
ŕ RAlt + 1, r         0155 1250
Ś RAlt + S RAlt + 1, S RAlt + D `, S ~, S 015A 1250
ś RAlt + s RAlt + 1, s RAlt + d `, s ~, s 015B 1250
Ú RAlt + 1, U         00DA  
ú RAlt + 1, u         00FA  
Ý RAlt + 1, Y         00DD 1250, 1252
ý RAlt + 1, y         00FD 1250, 1252
Ź RAlt + X RAlt + 1, Z `, X ~, X   0179 1250
ź RAlt + x RAlt + 1, z `, x ~, x   017A 1250
Litery alfabetów narodowych – circumflexus
 RAlt + ^, A RAlt + 6, A       00C2  
â RAlt + ^, a RAlt + 6, a       00E2  
Ĉ RAlt + ^, C         0108 Unicode
ĉ RAlt + ^, c         0109 Unicode
Ê RAlt + ^, E         00CA 1252, 1254
ê RAlt + ^, e         00EA 1252, 1254
Ĝ RAlt + ^, G         011C Unicode
ĝ RAlt + ^, g         011D Unicode
Ĥ RAlt + ^, H         0124 Unicode
ĥ RAlt + ^, h         0125 Unicode
Î RAlt + ^, I RAlt + 6, I       00CE  
î RAlt + ^, i RAlt + 6, i       00EE  
Ĵ RAlt + ^, J         0134 Unicode
ĵ RAlt + ^, j         0135 Unicode
Ô RAlt + ^, O RAlt + 6, O       00D4  
ô RAlt + ^, o RAlt + 6, o       00F4  
Ŝ RAlt + ^, S         015C Unicode
ŝ RAlt + ^, s         015D Unicode
Û RAlt + ^, U RAlt + 6, U       00DB 1252, 1254
û RAlt + ^, u RAlt + 6, u       00FB 1252, 1254
Ŵ RAlt + ^, W         0174 Unicode
ŵ RAlt + ^, w         0175 Unicode
Ŷ RAlt + ^, Y         0176 Unicode
ŷ RAlt + ^, y         0177 Unicode
Litery alfabetów narodowych – tylda
à RAlt + ~, A         00C3 1252, 1254
ã RAlt + ~, a         00E3 1252, 1254
RAlt + ~, E         1EBC Unicode
RAlt + ~, e         1EBD Unicode
Ĩ RAlt + ~, I         0128 Unicode
ĩ RAlt + ~, i         0129 Unicode
Ñ RAlt + ~, N         00D1 1252, 1254
ñ RAlt + ~, n         00F1 1252, 1254
Õ RAlt + ~, O         00D5 1252, 1254
õ RAlt + ~, o         00F5 1252, 1254
Ũ RAlt + ~, U         0168 Unicode
ũ RAlt + ~, u         0169 Unicode
RAlt + ~, Y         1EF8 Unicode
RAlt + ~, y         1EF9 Unicode
Litery alfabetów narodowych – umlaut
Ä RAlt + 7, A         00C4  
ä RAlt + 7, a         00E4  
Ë RAlt + 7, E         00CB  
ë RAlt + 7, e         00EB  
Ï RAlt + 7, I         00CF 1252, 1254
ï RAlt + 7, i         00EF 1252, 1254
Ö RAlt + 7, O         00D6  
ö RAlt + 7, o         00F6  
Ü RAlt + 7, U         00DC  
ü RAlt + 7, u         00FC  
Ÿ RAlt + 7, Y         0178 1252, 1254
ÿ RAlt + 7, y         00FF 1252, 1254
Litery alfabetów narodowych – łuczek
Ă RAlt + 9, A         0102 1250
ă RAlt + 9, a         0103 1250
Ĕ RAlt + 9, E         0114 Unicode
ĕ RAlt + 9, e         0115 Unicode
Ğ RAlt + 9, G         011E 1254
ğ RAlt + 9, g         011F 1254
Ĭ RAlt + 9, I         012C Unicode
ĭ RAlt + 9, i         012D Unicode
Ŏ RAlt + 9, O         014E Unicode
ŏ RAlt + 9, o         014F Unicode
Ŭ RAlt + 9, U         016C Unicode
ŭ RAlt + 9, u         016D Unicode
Litery alfabetów narodowych – makron
Ā RAlt +), A         0100 Unicode
ā RAlt +), a         0101 Unicode
Ē RAlt +), E         0112 Unicode
ē RAlt +), e         0113 Unicode
Ī RAlt +), I         012A Unicode
ī RAlt +), i         012B Unicode
Ō RAlt +), O         014C Unicode
ō RAlt +), o         014D Unicode
Ū RAlt +), U         016A Unicode
ū RAlt +), u         016B Unicode
Litery alfabetów narodowych – kółko
Å RAlt + 0, A         00C5 1252, 1254
å RAlt + 0, a         00E5 1252, 1254
Ů RAlt + 0, U         016E 1250
ů RAlt + 0, u         016F 1250
Litery alfabetów narodowych – dwie kreski
Ő RAlt + 3, O         0150 1250
ő RAlt + 3, o         0151 1250
Ű RAlt + 3, U         0170 1250
ű RAlt + 3, u         0171 1250
Litery alfabetów narodowych – kropka
Ċ RAlt + 2, C         010A Unicode
ċ RAlt + 2, c         010B Unicode
Ė RAlt + 2, E         0116 Unicode
ė RAlt + 2, e         0117 Unicode
Ġ RAlt + 2, G         0120 Unicode
ġ RAlt + 2, g         0121 Unicode
Ŀ RAlt + 2, L         013F Unicode
ŀ RAlt + 2, l         0140 Unicode
Ż RAlt + Z RAlt + 2, Z `, Z ~, Z   017B 1250
ż RAlt + z RAlt + 2, z `, z ~, z   017C 1250
Litery alfabetów narodowych – cedille
Ç RAlt + `, C RAlt + 8, C       00C7  
ç RAlt + `, c RAlt + 8, c       00E7  
Ģ RAlt + 8, G         0122 Unicode
ģ RAlt + 8, g         0123 Unicode
Ķ RAlt + 8, K         0136 Unicode
ķ RAlt + 8, k         0137 Unicode
Ļ RAlt + 8, L         013B Unicode
ļ RAlt + 8, l         013C Unicode
Ņ RAlt + 8, N         0145 Unicode
ņ RAlt + 8, n         0146 Unicode
Ŗ RAlt + 8, R         0156 Unicode
ŗ RAlt + 8, r         0157 Unicode
Ş RAlt + `, S RAlt + 8, S       015E 1250
ş RAlt + `, s RAlt + 8, s       015F 1250
Ţ RAlt + `, T RAlt + 8, T       0162 1250
ţ RAlt + `, t RAlt + 8, t       0163 1250
Litery alfabetów narodowych – ogonek
Ą RAlt + A `, A ~, A RAlt + `, A   0104 1250
ą RAlt + a `, a ~, a RAlt + `, a   0105 1250
Ę RAlt + E `, E ~, E RAlt + `, E   0118 1250
ę RAlt + e `, e ~, e RAlt + `, e   0119 1250
Į RAlt + `, I         012E Unicode
į RAlt + `, i         012F Unicode
Ǫ RAlt + `, O         01EA Unicode
ǫ RAlt + `, o         01EB Unicode
Ų RAlt + `, U         0172 Unicode
ų RAlt + `, u         0173 Unicode
Litery alfabetów narodowych – odwrócony daszek
Č RAlt + 6, C         010C 1250
č RAlt + 6, c         010D 1250
Ď RAlt + 6, D         010E 1250
ď RAlt + 6, d         010F 1250
Ě RAlt + 6, E         011A 1250
ě RAlt + 6, e         011B 1250
ǰ RAlt + 6, j         01F0 Unicode
Ľ RAlt + 6, L         013D 1250
ľ RAlt + 6, l         013E 1250
Ň RAlt + 6, N         0147 1250
ň RAlt + 6, n         0148 1250
Ř RAlt + 6, R         0158 1250
ř RAlt + 6, r         0159 1250
Š RAlt + 6, S         0160  
š RAlt + 6, s         0161  
Ť RAlt + 6, T         0164 1250
ť RAlt + 6, t         0165 1250
Ž RAlt + 6, Z         017D 1250, 1252
ž RAlt + 6, z         017E 1250, 1252
Ǯ RAlt + 6, X         01EE Unicode
ǯ RAlt + 6, x         01EF Unicode
Litery alfabetów narodowych – przekreślenie
Đ RAlt + #, D         0110 1250
đ RAlt + #, d         0111 1250
Ħ RAlt + #, H         0126 Unicode
ħ RAlt + #, h         0127 Unicode
Ł RAlt + L RAlt + #, L `, L ~, L   0141 1250
ł RAlt + l RAlt + #, l `, l ~, l   0142 1250
Ø RAlt + #, O         00D8 1252, 1254
ø RAlt + #, o         00F8 1252, 1254
Ŧ RAlt + #, T         0166 Unicode
ŧ RAlt + #, t         0167 Unicode
Litery alfabetów narodowych – ligatury
Æ RAlt + 2, A         00C6 1252, 1254
æ RAlt + 2, a         00E6 1252, 1254
Œ RAlt + 2, O         0152 1252, 1254
œ RAlt + 2, o         0153 1252, 1254
Litery alfabetów narodowych – inne
Ð RAlt + #, Z RAlt + 0, D RAlt + 2, D     00D0 1252
ð RAlt + #, z RAlt + 0, d RAlt + 2, d     00F0 1252
Þ RAlt + #, S RAlt + 0, T RAlt + 2, T     00DE 1252
þ RAlt + #, s RAlt + 0, t RAlt + 2, t     00FE 1252
İ RAlt + 2, I         0130 1254
ı RAlt + 2, i         0131 1254
ß RAlt + b RAlt + 2, s RAlt + 7, s     00DF  
Ə RAlt + 0, E         018F Unicode
ə RAlt + 0, e         0259 Unicode
Ŋ RAlt + 0, N         014A Unicode
ŋ RAlt + 0, n         014B Unicode
Ʒ RAlt + V         01B7 Unicode
ʒ RAlt + v         0292 Unicode
Ь RAlt +), M         042C Unicode
ь RAlt +), m         044C Unicode
Ъ RAlt +), T         042A Unicode
ъ RAlt +), t         044A Unicode
Ѣ RAlt +), J         0462 Unicode
ѣ RAlt +), j         0463 Unicode
Symbole walut
RAlt + u RAlt + 4 RAlt + 5 `, u `, 4 202A  
¢ RAlt + @ RAlt + #, c RAlt + #, C     00A2 1252, 1254
£ RAlt + % RAlt + P       00A3 1252, 1254
¤ RAlt + $, Spc RAlt + #, x RAlt + #, X     00A4  
¥ RAlt + Y RAlt + #, y RAlt + #, Y     00A5 1252, 1254
Cudzysłowy, nawiasy
RAlt + Q `, q       2018  
RAlt + q         201A  
RAlt + w RAlt + W `, w     2019  
RAlt + :         201C  
RAlt + ; `, ;       201E  
RAlt + ' `, ' RAlt + "     201D  
RAlt + [ `, [       2039  
RAlt + ] `, ]       203A  
« RAlt + < `, <       00AB  
» RAlt + > `, >       00BB  
Inne symbole
  RAlt + ,         00A0 spacja niełamliwa
ƒ RAlt + f         0192  
RAlt + . `, .       2026  
RAlt + i         2020  
RAlt + I         2021  
RAlt + / `, /       2030  
RAlt + t `, t       2122  
© RAlt + y `, y       00A9  
® RAlt + r `, r       00AE  
¦ RAlt + |         00A6  
§ RAlt + \ `, \       00A7  
· RAlt + g         00B7  
÷ RAlt + h         00F7  
× RAlt + j         00D7  
RAlt + k         2022  
RAlt + - `, -       2013 en dash
RAlt + = `, =       2014 em dash
¬ RAlt + _         00AC  
­ RAlt + #, Spc         00AD krótki łącznik
± RAlt + +         00B1  
° RAlt + 0, Spc         00B0  
¹ RAlt + F         00B9 1252, 1254
² RAlt + G         00B2 1252, 1254
³ RAlt + H         00B3 1252, 1254
µ RAlt + m `, m       00B5  
RAlt + p `, p       00B6  
ª RAlt + { RAlt + J       00AA 1252, 1254
º RAlt + } RAlt + K       00BA 1252, 1254
¼ RAlt + &         00BC 1252, 1254
½ RAlt + *         00BD 1252, 1254
¾ RAlt + (         00BE 1252, 1254
¡ RAlt + !         00A1 1252, 1254
¿ RAlt + ?         00BF 1252, 1254

Uwaga: Pewne kombinacje klawiszy wyglądają na nonsensowne i trudne do zapamiętania. Dzieje się tak, ponieważ dla pewnych znaków, zwłaszcza niewystępujących w stronie Windows-1250, jak ², ³, ½, trudno znaleźć sensowną kombinację, która nie zaburzyłaby istniejącego systemu.

Powrót – sterowniki klawiatury